Het belang van dans

Goede oriëntatie in ruimte en tijd, wat in de danslessen actief onderwezen wordt, zijn een voorwaarde voor het leren rekenen en lezen. Het kunnen uitkomen op een vooraf bepaalde plaats in een stuk van de muziek door middel van een bepaald aantal passen is in wezen het praktisch oplossen van een deelsom. Het ontdekken van de ruimte en het al bewegend daarin obstakels vermijden, bepaalde patronen volgen en het herhalend gebruik van de begrippen recht en links vormt de basis van een goede deelname aan het verkeer.