Click here for English

Show, Musical & Tap

Show, Musical & Tap is een combinatieles van drie verschillende specialistische dansstijlen, aangevuld met algemene dansvorming en danse caractère (volksdansen).

Showdans is een expressieve mix van verschillende dansstijlen, waaronder klassiek en jazz, en karakterisaties. Voorbeelden van showpassen zijn body wave, drag ball change, free spins, front kicks, tiptoe walks, marching with high knees, gallops sideways, shimmy shakes, jumping jacks, star jumps, ball heel walks, knee kicks, curl & curve, spring points, hop step ball change, knee hugs, spring heels, shoulder lifts, scissor step, shadow square, flick kicks en glisses action.

Musicaldans combineert zingen en toneelspelen met dans.

Tapdans is een vorm van ritmische jazzdans op tapschoenen: speciale schoenen met metalen plaatjes aan de zolen die geluid maken tijdens het dansen. Voorbeelden van tappassen zijn cabriole clip, cramp roll, scuff, pickup spring, shuffle, brushes, toe taps, stamps, ball beats, heel ball walks, ball dig, hop, spring, ball change, stomp, flap, stroll, jump en step.

Met welke les kan mijn kind beginnen?

Beginners 1 (vanaf 5 jaar) is het startniveau voor kinderen die aan het begin van het schooljaar, op 1 september, 5 of 6 jaar zijn. Kinderen die dan nog 4 jaar zijn kunnen starten met de voorbereidende lessen Peuter-/Kleuterdans. Op dit niveau ligt de focus op Showdans en Algemene Dansvorming. Beginners 2 (vanaf 7 jaar) is het startniveau voor kinderen die dan 7 of 8 jaar oud zijn. Op dit niveau introduceren wij Musicaldans. Beginners 3 (vanaf 9 jaar) is het startniveau voor iedereen die 9 jaar of ouder is. Op dit niveau introduceren wij Tapdans. De niveaus Halfgevorderd, Gevorderd en Vergevorderd zijn niet toegankelijk voor beginners. Nieuwe leerlingen die eerder op andere scholen dansonderwijs hebben gekregen kunnen hierin in overleg na een auditie plaatsnemen.

 

Veelgestelde vragen

Kan mijn kind ook meedoen met wedstrijden?

14-04-2019 09:00
In danswedstrijden of danscompetities kunnen leerlingen deelnemen in verschillende categorieën van dans (ballet, tap, volksdans, musical, etc.) als solo, duet, trio of groep. Veel kinderen dansen alleen voor hun plezier, volgen maar één les per week en zijn daardoor niet opgewassen voor de harde...

Waar kan ik wachten?

13-04-2019 16:47
Tijdens de dansles mogen ouders / verzorgers (met uitzondering van de lessen Dans met Mij) niet mee naar binnen in de dansruimte. Ouders / verzorgers mogen tijdens de lessen het gebouw verlaten, zolang ze maar terug zijn wanneer de les eindigt om de kinderen bij de leswissel in ontvangst te kunnen...

Wanneer mag mijn kind op spitzen?

24-03-2019 17:56
Wanneer leerlingen het niveau Gevorderd van Klassiek, Acro & Jazz hebben bereikt hebben, en daarmee zich een basiskennis van de klassieke techniek eigen hebben gemaakt, mogen zij beginnen met spitzenwerk.

Zijn de lessen ook voor jongens?

24-03-2019 08:45
Uiteraard zijn onze lessen ook geschikt voor jongens en zij zijn van harte welkom! Jongens worden aangemoedigd om deel te nemen aan elk aspect van onze balletschool, waaronder de lessen, voorstellingen en examens. Jongens krijgen samen les met de meisjes, waarbij veel oefeningen hetzelfde zijn,...

Wanneer mag mijn kind door naar het volgende niveau?

24-03-2019 08:43
Leerlingen krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen in een groep die past bij hun leeftijd en niveau. De basis is voor iedereen hetzelfde, ongeacht de leeftijd waarop je met een dansstijl begint. Leerlingen hebben de basis nodig om in het dansen te kunnen groeien, begrijpen en ontdekken, en...

Mag mijn kind eten of drinken in de les?

24-03-2019 08:29
Eten en snoepen tijdens de les is vanwege de veiligheid en hygiëne niet toegestaan. Het wordt wel aangeraden om een flesje water mee te nemen voor tijdens of na afloop van de les. Het is fijn als deze flesjes mee naar binnen genomen worden (dus niet bij de ouders in de wachtruimte blijven). Indien...

In welke stijl worden de danslessen gegeven?

24-03-2019 08:23
Klassiek Ballet is een bekende dansvorm die voortkomt uit de zeventiende-eeuwse Franse hofdans. Sindsdien zijn er verschillende methodes bedacht om het Klassiek Ballet aan te leren, waaronder de Russische Vaganova, de Italiaanse Cechetti en de Britse RAD-stijl. Op onze dansschool hanteren wij de...

Waarom dansles voor mijn kind?

10-03-2019 17:46
Uiteraard is het de perfecte basis voor als ze later door willen gaan met dansen, welke stijl dan ook! Door het blijven volgen van de lessen kunnen de leerlingen worden opgeleid van amateur tot en met professioneel niveau. Om dit niveau te bereiken wordt het wel aangeraden om tenminste twee keer...

Mag mijn kind meedoen met de voorstelling of examens?

10-03-2019 17:40
Alle leerlingen die zelfstandig, zonder ouders, kunnen dansen mogen meedoen aan de dansvoorstellingen en alle leerlingen die 3 jaar of ouder zijn mogen eveneens internationale dansexamens afleggen. Niet alle leerlingen zullen op kunnen gaan voor Gevorderde en Vergevorderde examens, maar alle...

Wanneer zijn de lessen en hoeveel kosten ze?

10-03-2019 17:39
Zie hiervoor onze pagina over het lesrooster of het lesgeld.

Waarom zijn de lessen Peuter & Kleuterdans korter dan de andere danslessen?

10-03-2019 17:37
Alle Peuter & Kleuterdanslessen duren 45 minuten omdat deze lengte bij de concentratieboog van peuters en kleuters pas. Langer doorgaan is voor veel peuters en kleuters moeilijk.

Zijn er lessen tijdens de schoolvakanties?

10-03-2019 17:35
Er zijn geen lessen tijdens de vakanties, feestdagen, voorstellingen en examens. Zie ons jaarrooster voor de specifieke data.

Wat als we niet kunnen komen?

10-03-2019 17:31
Wij stellen het altijd op prijs als je bij afwezigheid jezelf afmeldt via sms of mail. Wanneer je een keer niet aanwezig kan zijn, ben je welkom om deze les 'in te halen' met een groep van vergelijkbaar niveau en leeftijd op een andere dag. Wel horen wij dit graag van te voren! Vraag daarom altijd...

Welke kleding heeft mijn kind nodig voor de lessen?

10-03-2019 17:25
In verband met de veiligheid mogen leerlingen tijdens het dansen geen sieraden (ook oorbellen) dragen en lange haren moeten vastzitten; uit de ogen en uit de nek. Bij Klassiek, Acro & Jazz bij voorkeur de haren in een knot. Waar kan ik danskleding kopen? Waar moet ik op letten bij het kopen van...

Mag ik meekijken of meedansen tijdens de lessen?

10-03-2019 17:18
Tijdens de lessen Dans met Mij dansen ouders / verzorgers actief samen met hun kinderen mee. Het is bij deze lessen belangrijk om altijd binnen een armlengte van je kind te blijven, hen te volgen en veilig te houden. Bij alle andere lessen zijn de kinderen alleen met de docent: tijdens...

Maar ik mag toch wel kijken tijdens de proefles?

10-03-2019 14:26
Nee, ook tijdens de proefles mogen ouders niet komen kijken. Wij hebben met onze dansschool er bewust voor gekozen om ouders en verzorgers ook niet meer toe te laten tot proeflessen, aangezien het onze ervaring is dat veel kinderen in de les dit niet fijn vinden, zeker als het voor hen de...

Mag mijn kind tijdens de les naar de wc?

10-03-2019 14:25
Het is erg fijn als leerlingen voorafgaand aan de les naar de wc gaan. Dit voorkomt plasongelukjes en dat kinderen tijdens de les naar de wc moeten. Tijdens de les naar de wc gaan is jammer: de leerlingen missen een deel van de les, en met partner- en groepswerk en repetities zal de rest van de...

Mijn kind is jarig (geweest), mag deze in de les trakteren?

10-03-2019 14:23
Uiteraard! Verjaardagen zijn belangrijk en wij vinden het leuk om dit ook in de danslessen te vieren. Als leerlingen willen trakteren mogen zij de traktatie aan het begin van de les mee naar binnen nemen. Aan het einde van de les zullen wij dat met zijn allen een verjaardagsdansje en -liedje doen,...

Mijn peuter / kleuter danst niet mee, wat nu?

10-03-2019 14:21
Sommige peuters en kleuters vinden het nog een beetje eng om meteen de eerste les(sen) mee te doen en kijken dan liever vanaf de kant mee, dan dat ze al meteen meedansen. Dit is heel normaal, alle kleintjes doen mee op hun iegen tempo, en van de 45 minuten verwachten wij dat ze zich maar 30 minuten...

Gaan we ook aan de barre?

10-03-2019 14:18
Wij gebruiken de barre tijdens danslessen voor het ontwikkelen van houding, balans, kracht en techniek, maar wij gerbuiken de barre zeer zelden bij kinderen on der de 6 jaar. Door achter de barre te staan kunnen de kinderen de leraar niet goed zien, terwijl ze dit nodig hebben om goed te kunnen...

Mag mijn vriend(in) meedansen?

10-03-2019 14:10
Mag mijn vriend(in) meedansen? Wij krijgen met enige regelmaat vragen over het meebrengen van een vriend(in) naar de dansles. Wij vinden het erg leuk als een vriend(in) mee komt dansen in de les en dit mag altijd zolang de vriend(in) de juiste leeftijd voor de les heeft en nog niet eerder een...