Corona-maatregelen

Op dit moment mogen wij binnen dansen en gelden de volgende basisregels:
  • Leerlingen en ouders/verzorgers met COVID-19 gerelateerde klachten blijven thuis (zie hieronder: Wanneer moet ik thuisblijven?) Wanneer een leerling tijdens de les COVID-19 gerelateerde klachten krijgt, wordt de ouder/verzorger gebeld om de leerling direct op te komen halen

  • Ouders/verzorgers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Omdat het voor ons niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te garanderen in onze kleine kleedkamer en hierop toezicht te houden tijdens onze danslessen, kunnen ouders/verzorgers voorlopig nog niet mee naar binnen (uitzondering hierop is de lesgroep Dans met Mij, waarbij ouders/verzorgers meedansen in de les) en is de voordeur tijdens de lessen dicht. Rond de starttijd van de les worden leerlingen daarom door de docent opgehaald bij de voordeur en rond de eindtijd van de les weer teruggebracht. Indien leerlingen te laat zijn, bel dan aan, dan wordt de deur open gedaan.

  • Omdat leerlingen zich vrijwel zelfstandig moeten omkleden, zonder hulp van hun ouders/verzorgers, en het omkleden van de lestijd afgaat, raden we alle leerlingen aan om al in hun danskleding naar de les te komen, zodat alleen de schoenen verwisseld en de buitenkleding uitgedaan hoeven te worden.

  • Omwille van de hygiëne is het de bedoeling dat alle leerlingen bij voorkeur thuis naar de wc gaan en niet in het lesgebouw. Er is bovendien niemand aanwezig om de jongste leerlingen hiermee te helpen tijdens de lessen.

Mochten er strengere maatregelen komen, waardoor wij binnen geen danslessen meer mogen geven, dan zullen wij als alternatief de danslessen online of buiten aanbieden. De overgang naar deze online en buitenlessen valt volledig binnen onze algemene voorwaarden en is dus geen reden tot restitutie of vermindering van het lesgeld. Mochten hier vragen over zijn, dan horen wij het graag!

Vanaf 25 september mogen ouders/verzorgers weer mee naar binnen

Zodra er geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden, verwelkomen wij alle ouders/verzorgers graag weer in de hal en kleedruimte van het gebouw om te helpen met omkleden, de wc en uiteraard tijdens de lessen te wachten. Leerlingen kunnen dan weer als vanouds 5 à 10 minuten voor aanvang van de les arriveren om zich klaar te maken voor de les. Kijken naar de lessen kan nog steeds alléén tijdens een speciale kijkles of voorstelling; hiervoor krijg je altijd van tevoren per mail een uitnodiging. De nieuwe regelgeving maakt ook deze evenementen weer goed mogelijk, dus wij gaan bezig met de organisatie van de eerstvolgende voorstelling! Tijdens de overige lessen kan er niet gekeken worden en vragen we je om uit het zicht van alle leerlingen te blijven en géén foto's of filmpjes te maken. Voor de leerlingen creëert dit de nodige rust in de lessen, want al die toeschouwers zijn voor hen vaak erg spannend en afleidend!

Ook na 25 september geldt dat leerlingen en ouders/verzorgers met COVID-19 gerelateerde klachten thuis moeten blijven (Wanneer moet ik thuisblijven?) En dat wanneer een leerling tijdens de les COVID-19 gerelateerde klachten krijgt, de ouder/verzorger wordt gebeld om de leerling direct op te komen halen. De overige richtlijnen komen dan te vervallen! Ook dan is het echter erg fijn als leerlingen naar de wc gaan vóór de les begint, om de les niet te verstoren en plasongelukjes te voorkomen. Hou er rekening mee dat de docent nooit mee kan naar de wc om te helpen.

Wanneer moet ik thuisblijven?

Wanneer één van de onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je helaas niet naar de les komen:

  1. Heb jij of jouw huisgenoot in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts?

  2. Is COVID-19 in de afgelopen 14 dagen met een laboratoriumtest vastgesteld bij jou of jouw huisgenoot?

  3. Heb jij in de afgelopen 14 dagen direct contact gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?

Meer informatie over de branchespecifieke aanvullende richtlijnen op de overheidsregels:

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector
Richtlijnen voor beoefening van muziektheater