Corona-maatregelen

Op dit moment dansen wij binnen en gelden de volgende basisregels:
  • Helaas heeft de Rijksoverheid besloten dat wij verplicht zijn om een CoronaToegangsBewijs te vragen aan iedereen vanaf 18 jaar die het pand wil betreden. Wij hebben echter onvoldoende mankracht om dit tijdens de lessen te kunnen controleren. Dit betekent dat wij tijdelijk teruggaan naar de situatie van hiervoor, waarbij kinderen bij de deur afgegeven en opgehaald zullen moeten worden. Ouders/verzorgers mogen voorlopig niet meer mee naar binnen en de deur gaat tijdens de lessen op slot.
  • Een uitzondering hierop vormen de lessen Dans met Mij, waarin ouders/verzorgers actief meedansen; bij de lesgroep Dans met Mij wordt het CoronaToegangsBewijs bij binnenkomst gecontroleerd. Deze ouders/verzorgers moeten daarbij mondkapjes dragen en 1,5 meter afstand houden voor en na de lessen, in de hal en kleedkamer. Tijdens de les mogen de mondkapjes af en mag de 1,5 meter afstand losgelaten worden.
  • Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze lestijd zijn alle leerlingen 5 minuten voor de start van de les welkom om onder begeleiding van de juf binnen te komen en zich alvast om te kleden. We stoppen alle lessen 5 minuten eerder, om weer om te kunnen kleden en naar de deur gebracht te worden. Is er niemand bij de voordeur? Klop dan even op het raam van de danszaal, dan doen we de deur (weer) open!

  • Omdat leerlingen zich vrijwel zelfstandig moeten omkleden, zonder hulp van hun ouders/verzorgers, en het omkleden van de lestijd afgaat, vragen we iedereen om thuis al de balletkleding onder de normale kleding aan te doen, zodat alleen kleding uitgedaan en schoenen verwisseld hoeven te worden.

  • Ook vragen we leerlingen bij voorkeur vantevoren thuis naar de wc te gaan en niet tijdens de les. Er is niemand aanwezig om mee naar de wc te gaan tijdens de lessen.

  • Leerlingen en ouders/verzorgers met COVID-19 gerelateerde klachten vragen wij nog steeds omthuis te blijven (zie hieronder: Wanneer moet ik thuisblijven?) Wanneer een leerling tijdens de les COVID-19 gerelateerde klachten krijgt, wordt de ouder/verzorger gebeld om de leerling direct op te komen halen

Mochten er strengere maatregelen komen, waardoor wij binnen geen danslessen meer mogen geven, dan zullen wij als alternatief de danslessen online of buiten aanbieden. De overgang naar deze online en buitenlessen valt volledig binnen onze algemene voorwaarden en is dus geen reden tot restitutie of vermindering van het lesgeld. Mochten hier vragen over zijn, dan horen wij het graag!

Wanneer moet ik thuisblijven?

Wanneer één van de onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je helaas niet naar de les komen:

  1. Heb jij of jouw huisgenoot in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts?

  2. Is COVID-19 in de afgelopen 14 dagen met een laboratoriumtest vastgesteld bij jou of jouw huisgenoot?

  3. Heb jij in de afgelopen 14 dagen direct contact gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?