Maar ik mag toch wel kijken tijdens de proefles?

10-03-2019 14:26

Nee, ook tijdens de proefles mogen ouders niet komen kijken. Wij hebben met onze dansschool er bewust voor gekozen om ouders en verzorgers ook niet meer toe te laten tot proeflessen, aangezien het onze ervaring is dat veel kinderen in de les dit niet fijn vinden, zeker als het voor hen de allereerste les is die ze volgen. Wij begrijpen dat dit voor ouders soms moeilijk is, en zij graag willen zien wat er in de lessen gebeurt, maar onze prioriteit ligt hierbij bij onze leerlingen en hun ontwikkelingsbehoeftes. Tegen het einde van ieder semester vinden er kijklessen plaats, waarbij ouders wel de gelegenheid krijgen om te kijken wat de kinderen in de lessen leren. Tegen die tijd hebben kinderen een aantal lessen achter de rug gehad en zijn ze vaak vertrouwd genoeg met de lesstof om deze ook aan anderen, waaronder ouders, te kunnen en willen tonen. Toch blijft dit ook dan nog heel erg spannend (spannender dan een optreden!) en beperken wij deze kijklessen dus tot slechts drie keer per jaar.