Klachtenregeling

Uw kind is bij de docenten van Balletschool de Kattensprong in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de les of in de organisatie van de balletschool. Danslessen geven is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden, dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de dansdocent. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u uw klacht  schriftelijk indienen. Na het indienen van de klacht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en vindt er eventueel een gesprek plaats. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. U krijgt na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.