Evenementen

Jaarlijks houden wij kijklessen, dan mogen ouders / verzorger in de reguliere lessen komen kijken. Onze leerlingen kunnen daarnaast twee keer per jaar medoen aan onze leerlingenvoorstelling en één keer per jaar deelnemen aan onze internationale dansexamens van de IDTA. Incidenteel zijn er ook workshops of wedstrijden om aan deel te nemen. Deelname aan evenementen is nooit verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Tijdens feestdagen, schoolvakanties en evenementen zijn er geen reguliere danslessen.