Click here for English

Semesterabonnement

Met het semesterabonnement koop je lessen in voor een periode van 3 maanden. Je hebt de keuze uit 3 periodes: (A): 2 september t/m 1 december 2019, (B): 2 december 2019 t/m 15 maart 2020, (C): 16 maart t/m 28 juni 2020.

Schooljaar 2019-2020 Semesterabonnement 3 maandelijkse termijnen
Bij 45 minuten per week E 86,00 per semester E 28,67 per maand
Bij 60 minuten per week E 95,00 per semester E 31,67 per maand
Bij 2 lessen per week E 135,33 per semester E 45,11 per maand
Bij 3 of meer lessen per week E 167,67 per semester E 55,89 per maand
Administratiekosten E 10,00  

Dit abonnement is minder voordelig dan het schooljaarabonnement, maar je zit niet het hele jaar aan je abonnement vast! Gedurende de gekozen periode is het niet mogelijk om tussentijds op te zeggen! Wil je wel tussendoor op kunnen zeggen? Kijk dan naar onze lessenkaart! Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten komen te vervallen wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement. Deelname aan voorstellingen en internationale dansexamens is bij het lesgeld inbegrepen. Tijdens voorstellingen, examens, schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven en dit is al berekend in de prijs van het abonnement. Bij meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin bieden wij een gezinslidkorting van 5% op het goedkoopste abonnement. Studenten (WO, HBO, én MBO) krijgen op vertoon van een geldige studentenkaart 5% korting op het lesgeld. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuw abonnement naar keuze.

Instromen na de start van het abonnement

Wanneer je met de lessen begint nadat de cursus al begonnen is, wordt de prijs van de voorafgaand aan de inschrijving gemiste lessen (5 euro per gemiste les) van de totaalprijs van het abonnement afgetrokken. Indien hierbij gebruik gemaakt is van een 'gratis proefles', wordt deze proefles als de eerst gevolgde les gerekend en dus niet in mindering gebracht.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur met betrekking tot het lesgeld, evenals informatie over de betalingswijze. De betaling dient in één keer of in maandelijkse termijnen overgemaakt te worden naar de balletschool. De lessen dienen altijd vóór aanvang van de maand waarin ze plaatsvinden betaald te zijn. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.