Click here for English

Halfjaarabonnement

Met het halfjaarabonnement koop je lessen in voor het Najaar van 3 september 2022 t/m 29 januari 2023 of voor het Voorjaar van 30 januari 2023 t/m 2 juli 2023

Schooljaar 2022-2023 Halfjaarabonnement 5 maandelijkse termijnen
Bij 45 minuten per week E 135,00 per halfjaar E 27,00 per maand
Bij 60 minuten per week E 148,50 per halfjaar E 29,70 per maand
Bij 2 lessen per week E 189,00 per halfjaar E 37,80 per maand
Bij 3 of meer lessen per week E 229,50 per half jaar E 45,90 per maand
Administratiekosten E 10,00  

Dit abonnement is minder voordelig dan het schooljaarabonnement, maar je zit niet het hele jaar aan je abonnement vast! Gedurende de gekozen periode is het niet mogelijk om tussentijds op te zeggen! Wil je wel tussendoor op kunnen zeggen? Kijk dan naar ons mini-abonnement! Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten komen te vervallen wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement. Deelname aan voorstellingen en internationale dansexamens is bij dit abonnement inbegrepen. Tijdens voorstellingen, examens, schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven en dit is al berekend in de prijs van het abonnement. Bij meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin bieden wij een gezinslidkorting van 5% op het goedkoopste abonnement. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuw abonnement naar keuze.

Instromen na de start van het abonnement

Wanneer je met de lessen begint nadat de cursus al begonnen is, wordt 5,50 euro per gemiste les voorafgaand aan de inschrijving van de totaalprijs van het abonnement afgetrokken. Indien hierbij gebruik gemaakt is van een 'gratis proefles', wordt deze proefles als de eerst gevolgde les gerekend en dus niet in mindering gebracht.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur met betrekking tot het lesgeld, evenals informatie over de betalingswijze. De betaling dient in één keer of in maandelijkse termijnen overgemaakt te worden naar de balletschool. De lessen dienen altijd vóór aanvang van de maand waarin ze plaatsvinden betaald te zijn. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.