Lesrooster / Timetable 2022-2023

Let op: bij te weinig of te veel aanmeldingen voor een cursus kunnen er nog roosterwijzigingen optreden. Leeftijden en vereisten zoals vermeld beneden worden gemeten op 1 september 2022!

Please note: if there are too few or too many registrations for a course, timetable changes may occur. Ages and requirements as stated below are as measured on 1 September 2022! 

Niveau
Grade
Voor wie?
For whom
Dansstijl
Dance style
Amsterdam, KBS de Springplank Den Bosch, BBS de Kruiskamp
Dans met Mij

Dance with me
1 t/m 4 jaar
én in staat om te lopen
(ouders/verzorgers doen mee in de les)

1 up to and including 4 years
ánd capable of walking (parents/guardians join in with the class)
Ballet Zaterdag/Saturday
09:30-10:15
Zondag/Sunday
09:45-10:30

 
Pre-Juvenile 3 & 4 jaar/years
én in staat om de les zonder hun ouder/verzorger in het leslokaal te kunnen volgen

ánd capable to follow class without their parent/guardian present in the class room
Ballet Zaterdag/Saturday 10:15-11:00
Zondag/Sunday
10:30-11:15
Maandag/Monday
16:15-17:00
Dinsdag/Tuesday
16:15-17:00
Woensdag
Wednesday 16:00-17:00
Juvenile

5 jaar/years
Ook 4 jaar met Pre-Juvenile afgerond

Also 4 years with Pre-Juvenile completed

Ballet Zaterdag/Saturday
11:00-11:45
Zondag/Sunday
11:15-12:00
Maandag/Monday 16:15-17:00
Dinsdag/Tuesday
16:15-17:00
Woensdag
Wednesday 16:00-17:00
Pre-Primary 6, 7 & 8 jaar/years
 
Ballet, inclusief/including Acrobatic Dance & Contemporary Modern Jazz Zaterdag/Saturday
11:45-12:45
Zondag/Sunday 12:00-13:00
Maandag/Monday
17:00-18:00
Woensdag
Wednesday
16:00-17:00
Musical Theatre, inclusief/including Tap & Theatre Craft Zaterdag/Saturday 12:45-13:45
Zondag/Sunday
13:00-14:00
Woensdag
Wednesday
16:00-17:00
Primary
 

vanaf 9 jaar
Ook vanaf 7 jaar met Pre-Primary afgerond

from 9 years

Also from 7 years with Pre-Primary completed

Ballet, inclusief/including Acrobatic Dance & Contemporary Modern Jazz Zaterdag/Saturday 13:45-14:45
Maandag/Monday 17:00-18:00
Woensdag
Wednesday
18:00-19:00
Musical Theatre, inclusief/including Tap & Theatre Craft Zaterdag/Saturday 12:45-13:45
Zondag/Sunday
13:00-14:00
Woensdag
Wednesday
17:00-18:00
Grades

vanaf 8 jaar met Primary afgerond

from 8 years with Primary completed

Ballet, inclusief/including Acrobatic Dance &
Contemporary Modern Jazz
Zaterdag/Saturday
13:45-14:45
Woensdag
Wednesday
18:00-19:00
Musical Theatre, inclusief/including Tap & Theatre Craft   Woensdag
Wednesday 17:00-18:00