Kijklessen

Ieder schooljaar nodigen wij de ouders / verzorgers van onze leerlingen uit voor een "kijkles" of "open les". Deze kijklessen zijn bedoeld om te laten zien wat de leerlingen tijdens de lessen allemaal doen en leren, en vinden normaliter tegen het einde van het half jaar plaats dat afgesloten wordt met een examen. Tegen die tijd hebben kinderen een aantal lessen achter de rug gehad en zijn ze vaak vertrouwd genoeg met de lesstof om deze ook aan anderen, waaronder ouders, te kunnen en willen tonen. Toch blijft dit ook dan nog heel erg spannend (spannender dan een optreden!) en beperken wij deze kijklessen dus tot slechts een keer per jaar.