Kijklessen

Ieder semester nodigen wij de ouders / verzorgers van onze leerlingen uit voor een "kijkles" of "open les". Deze kijklessen zijn bedoeld om te laten zien wat de leerlingen tijdens de lessen allemaal doen en leren, en vinden normaliter halverwege het semester plaats. Semester B wijkt hier een beetje van af, omdat dit semester niet wordt afgesloten met een voorstelling, maar met internationale dansexamens. De laatste les voor de examens nodigen wij ouders uit om te komen kijken bij wijze van "proefexamen": de leerlingen laten dan zien wat zij tijdens hun examen(s) zullen gaan dansen. Halverwege het semester B vindt er daarom geen kijkles plaats. In plaats daarvan hebben wij een "meedansles", waarbij wij ouders / verzorgers uitnodigen om actief een les te volgen met hun kinderen, om zo meer waardering te krijgen voor de moeilijkheidsgraad van hetgeen de leerlingen voor hun examens aan het leren zijn.
 
Ieder semester nodigen wij onze leerlingen uit om een vriendje of een vriendinnetje mee te nemen om te komen dansen tijdens een "vriendenles". Maar ook buiten deze speciale vriendenlessen om mogen onze leerlingen vriendjes of vriendinnetjes meenemen naar de les, om de dansles uit te proberen! Let er wel op dat de vriendjes en vriendinnetjes binnen dezelfde leeftijdsgroep vallen, als de les die de leerling volgt. Helaas kan een 4-jarige bijvoorbeeld niet mee komen dansen met een 5+les, ook niet tijdens de vriendenles.