Veiligheid

Wij willen ervoor zorgen dat Balletschool de Kattensprong een veilige en geborgen plek is waar jouw kind zich thuisvoelt en zich kan ontwikkelen in een geschikte en veilige omgeving onder de zorg van volledig bevoegde docenten. Deze veiligheid creëren wij door structuur, toegankelijkheid en geborgenheid. Ook stellen we duidelijke grenzen, dit zal bijdragen aan een veilige en vertrouwde plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht geslacht, ras, huidskleur, religie, leeftijd, beperkingen, nationaliteit en achtergrond. Ook doen wij ons best om leerlingen met weinig financiële middelen in de leskosten tegemoet te komen, door bijvoorbeeld onze samenwerking met de Stadspas en diverse andere fondsen. Wij staan bekend om onze persoonlijke en oprechte aandacht voor kinderen. Lessen worden aangepast aan de leeftijd, ontwikkeling en dansniveaus van de leerlingen in de lesgroep. Broertjes en zusjes mogen bij ons gewoon bij elkaar in dezelfde lesgroep zitten, maar wel altijd in het laagste lesniveau, indien de leeftijd en/of het niveau te ver uit elkaar ligt. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 15 kinderen. De contacten met de kinderen en hun ouders lopen bij ons altijd direct via korte lijnen. Kwaliteit en professionaliteit staan bij ons voorop.

Verantwoordelijkheid

De Balletschool is alleen verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de lestijd binnen de lesruimte zelf. Hoewel veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat, zijn wij niet in staat om toezicht te houden op toiletbezoeken, de omkleedruimtes en andere delen van de gebouwen waarin wij lesgeven. Ook kunnen wij geen toezicht houden op leerlingen die voortijdig, voordat de les gaat beginnen, de lesruimte betreden: onze docenten zijn dan of een andere lesgroep aan het lesgeven of de lessen aan het voorbereiden. Wij adviseren dan ook om kinderen voorafgaand aan de les naar de wc te laten gaan en pas de lesruimte te laten betreden wanneer de les daadwerkelijk begint. Ook kunnen wij geen toezicht houden op de leerlingen na afloop van de les of in de gaten houden met wie de leerlingen na afloop van de les naar huis gaan. Wanneer de docent aan het einde van de les met de leerlingen naar buiten komt is het bij de ingang druk en onoverzichtelijk, met name wanneer er ook een nieuwe groep leerlingen binnenkomt voor de volgende les en ouders/verzorgers van de gelegenheid gebruik maken om de docent vragen te stellen. Hierdoor hebben we onvoldoende zicht op wie waar heen gaat. De afspraak is dan ook dat de leerlingen zélf hun ouder/verzorger opzoeken, maar wanneer ze deze niet zien altijd weer teruggaan naar de docent. Dit wordt met enige regelmaat in de les met de leerlingen besproken en voor de docent de deur achter de volgende lesgroep sluit kijkt deze vanuit de deuropening nog kort of alle leerlingen in het zichtsveld bij een ouder/verzorger zijn. Leerlingen voor wie dit niet geldt worden weer mee terug de lesruimte in genomen om daar te wachten tot hun ouder/verzorger komt. Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen is het daarom erg belangrijk dat ouders / verzorgers tegen het einde van de les klaarstaan om de leerlingen bij de deur op te wachten voor wanneer deze naar buiten komen. Het kan daarbij helpen om met jouw kind een vast plekje af te spreken waar je jouw kind op zal wachten.

Hands-on Teaching approach

Dans, en met name het Klassiek Ballet, draait veelal om het gebruiken van bepaalde posities, houdingen en lijnen van het lichaam. In eerste instantie dragen wij onze kennis over door passen voor te doen en te verwoorden. Bij het aanleren hiervan is het echter soms ook nodig om leerlingen deze posities te laten 'voelen', door ze fysiek te verbeteren en in de juiste positie te zetten. Dans is een dusdanig fysiek iets, dat woorden niet altijd volledig kunnen overbrengen wat bedoeld wordt, en leerlingen in de juiste positie gezet moeten worden om het goed te kunnen begrijpen en na te doen. Dit kan niet zonder leerlingen af en toe "aan te raken", bij het verbeteren van bijvoorbeeld de stand van de voeten, de houding van de schouders of de richting van het hoofd. Uiteraard doen wij dit alleen als de leerlingen zich vertrouwd genoeg voelen met de betreffende docent.

Vertrouwenscontactpersoon

Om op een laagdrempelige manier grensoverschrijdend gedrag te kunnen bespreken maken wij gebruik van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die bij de balletschool betrokken is, en kiest geen kant naar aanleiding van wat men hoort. De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de balletschool bij incidenten. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het netwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van de docenten.

Mijn naam is Esther van Emden en ik ben eigenaar en docent van TOZ By Esther Dansschool in Amsterdam-West. Om de sociale veiligheid binnen balletscholen te verhogen ben ik vanaf 1 januari jullie Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een vertrouwenscontactpersoon is iemand die een luisterend oor biedt of raad kan geven, wanneer er sprake is van ongewenst gedrag binnen de balletschool. Als er iets gebeurt waarbij je je onveilig voelt, maar twijfelt of je dit met Lisanne wil bespreken, kun je met mij hierover een vertrouwelijk gesprek aangaan. Dit kan gaan over allerlei zaken, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, onder medeleerlingen, maar ook ouders en/of docenten. Samen kunnen we erachter komen hoe we dit gaan aanpakken. Op deze manier kunnen klachten laagdrempelig gemeld en besproken worden. Daarnaast adviseer en stimuleer ik jullie balletschool om preventieve maatregelen te nemen. Hiermee hopen we ongewenste en onveilige situaties te voorkomen. Voel je vrij om contact met mij op te nemen via de e-mail op info@tozbyestherdansschool.nl ; van daaruit kunnen wij indien gewenst uiteraard ook in persoon afspreken.

Voertaal

De lessen worden in principe in het Nederlands gegeven. Indien nodig bieden wij echter ook lessen in het Engels aan.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert de balletschool een risico inventaris uit, met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De dansdocenten vullen inventarisatielijsten in, hieruit komen risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Voor de risico's worden acties vastgesteld die uitgevoerd zijn of gaan worden, en in de praktijk getoetst gaan worden. Onze leslocaties zijn voorzien van brandplusapparatuur en een brandalarmsysteem. Verder is het schoolhoofd getraind en gecertificeerd in de bedrijfshulpverlening, inclusief kinderreanimatie. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan een veilige, hygiënische dansomgeving voor kinderen. De lesruimtes worden dagelijks schoongemaakt door de schoonmakers van de betreffende leslocatie, en indien nodig wordt er voorafgaand aan de les extra geveegd door onze dansdocenten.

Zieke kinderen

Kinderziekten waarmee ieder kind weleens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, voordat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden. Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van de balletschool. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

- krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn)

- hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)

- open TBC

- diarree als het bloederig is

- waterpokken (wanneer de blaasjes nog niet zijn uitgedroogd)

Graag horen wij het als uw kind niet op de les kan komen, via mail of sms!

Klachten

Met eventuele klachten kunt u terecht bij het schoolhoofd. Samen zullen we proberen deze klacht te verhelpen.