Veiligheid

Wij willen ervoor zorgen dat Balletschool de Kattensprong een veilige en geborgen plek is waar jouw kind zich thuisvoelt en zich kan ontwikkelen in een geschikte en veilige omgeving onder de zorg van volledig bevoegde docenten. Deze veiligheid creëren wij door structuur, toegankelijkheid en geborgenheid. Ook stellen we duidelijke grenzen, dit zal bijdragen aan een veilige en vertrouwde plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht geslacht, ras, huidskleur, religie, leeftijd, beperkingen, nationaliteit en achtergrond. Ook doen wij ons best om leerlingen met weinig financiële middelen in de leskosten tegemoet te komen, door bijvoorbeeld onze samenwerking met de Stadspas en diverse andere fondsen. Wij staan bekend om onze persoonlijke en oprechte aandacht voor kinderen. Lessen worden aangepast aan de leeftijd, ontwikkeling en dansniveaus van de leerlingen in de lesgroep. Broertjes en zusjes mogen bij ons gewoon bij elkaar in dezelfde lesgroep zitten. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 15 kinderen. De contacten met de kinderen en hun ouders lopen bij ons altijd direct via korte lijnen. Kwaliteit en professionaliteit staan bij ons voorop.

Verantwoordelijkheid

De Balletschool is alleen verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de lestijd binnen de lesruimte zelf. Wij zijn niet in staat om toezicht te houden op toiletbezoeken, de omkleedruimtes en andere delen van de gebouwen waarin wij lesgeven. Ook kunnen wij geen toezicht houden op leerlingen die voortijdig, voordat de les gaat beginnen, de lesruimte betreden: onze docenten zijn dan of een andere lesgroep aan het lesgeven of de lessen aan het voorbereiden. Wij adviseren dan ook om kinderen voorafgaand aan de les naar de wc te laten gaan en pas de lesruimte te laten betreden wanneer de les daadwerkelijk begint. 

Hands-on Teaching approach

Dans, en met name het Klassiek Ballet, draait veelal om het gebruiken van bepaalde posities, houdingen en lijnen van het lichaam. In eerste instantie dragen wij onze kennis over door passen voor te doen en te verwoorden. Bij het aanleren hiervan is het echter soms ook nodig om leerlingen deze posities te laten 'voelen', door ze fysiek te verbeteren en in de juiste positie te zetten. Dans is een dusdanig fysiek iets, dat woorden niet altijd volledig kunnen overbrengen wat bedoeld wordt, en leerlingen in de juiste positie gezet moeten worden om het goed te kunnen begrijpen en na te doen. Dit kan niet zonder leerlingen af en toe "aan te raken", bij het verbeteren van bijvoorbeeld de stand van de voeten, de houding van de schouders of de richting van het hoofd. Uiteraard doen wij dit alleen als de leerlingen zich vertrouwd genoeg voelen met de betreffende docent.

Voertaal

De lessen worden in principe in het Nederlands gegeven. Indien nodig bieden wij echter ook lessen in het Engels aan.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert de balletschool een risico inventaris uit, met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De dansdocenten vullen inventarisatielijsten in, hieruit komen risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Voor de risico's worden acties vastgesteld die uitgevoerd zijn of gaan worden, en in de praktijk getoetst gaan worden. Onze leslocaties zijn voorzien van brandplusapparatuur en een brandalarmsysteem. Verder is het schoolhoofd getraind en gecertificeerd in de bedrijfshulpverlening, inclusief kinderreanimatie. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan een veilige, hygiënische dansomgeving voor kinderen. De lesruimtes worden dagelijks schoongemaakt door de schoonmakers van de betreffende leslocatie, en indien nodig wordt er voorafgaand aan de les extra geveegd door onze dansdocenten.

Zieke kinderen

Kinderziekten waarmee ieder kind weleens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, voordat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden. Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van de balletschool. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

- krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn)

- hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)

- open TBC

- diarree als het bloederig is

- waterpokken (wanneer de blaasjes nog niet zijn uitgedroogd)

Graag horen wij het als uw kind niet op de les kan komen, via mail of sms!

Klachten

Met eventuele klachten kunt u terecht bij het schoolhoofd. Samen zullen we proberen deze klacht te verhelpen.