Click here for English

Lessenkaartabonnement

Met het lessenkaartabonnement koop je 6 opeenvolgende lessen in, gerekend vanaf de eerste te volgen les. Indien gebruik gemaakt is van een 'gratis proefles', wordt deze proefles als de eerst gevolgde les gerekend van het abonnement. Een lessenkaartabonnement kost tijdens schooljaar 2021-2022 48,00 euro, vanaf schooljaar 2022-2023 52,50 euro. De lessenkaart is minder voordelig dan het trimester- of jaarabonnement, maar je zit niet aan een langdurig abonnement vast! Het is niet mogelijk om de lessenkaart tussentijds op te zeggen! Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten komen te vervallen wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement. Deelname aan voorstellingen en internationale dansexamens is niet inbegrepen bij het lesgeld. Tijdens examens, voorstellingen, schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven en dit is al berekend in de prijs van het abonnement. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuwe abonnement naar keuze.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur met betrekking tot het lesgeld, evenals informatie over de betalingswijze. De betaling dient in één keer overgemaakt te worden naar de balletschool. De lessen dienen altijd vóór aanvang van de maand waarin ze plaatsvinden betaald te zijn. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.