Click here for English

Lessenkaartabonnement

Met het lessenkaartabonnement koop je 3 lessen in om te volgen binnen een periode van 5 lesweken, gerekend vanaf het moment van inschrijven. De 3 lessen dien je op te maken binnen de periode van 5 lesweken; hierna vervallen de ongebruikte lessen. Een lessenkaartabonnement kost 45,00 euro. De lessenkaart is minder voordelig dan het semester- of jaarabonnement, maar je zit niet aan een langdurig abonnement vast! Het is niet mogelijk om de lessenkaart na afname te annuleren!Wij rekenen 10 euro administratiekosten bij het afsluiten of omzetten van een abonnement. De administratiekosten komen te vervallen wanneer je een nieuw abonnement afsluit, direct na afloop van een eerder abonnement. Deelname aan voorstellingen en internationale dansexamens is niet inbegrepen bij het lesgeld. Tijdens examens, voorstellingen, schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven, maar deze weken (de zomervakantie uitgezonderd) worden niet meegeteld met de periode van 5 weken. Na afloop van het gekozen abonnement, kun je eenvoudig verlengen met een nieuwe abonnement naar keuze.

Betalingswijzen

Wanneer wij het inschrijfformulier van de leerling ontvangen hebben, ontvangt de leerling vervolgens per mail de bevestiging van inschrijving. Hierbij zit de factuur met betrekking tot het lesgeld, evenals informatie over de betalingswijze. De betaling dient in één keer overgemaakt te worden naar de balletschool. De lessen dienen altijd vóór aanvang van de maand waarin ze plaatsvinden betaald te zijn. Bij te late betaling kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden, en indien nodig, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend naar de betreffende leerling.