Vakanties, Vrije dagen en Evenementen

Holidays, Days off and Events

 

Noteer de volgende data alvast in jouw agenda:

Make a note of the following dates in your agenda:

aug 2022- jul 2023 Amsterdam Den Bosch
Najaar
Autumn
3 september 2022 t/m 29 januari 2023
Herfstvakantie
Autumn Break
Geen les van / No class from
 15 t/m 22 oktober 2022
Geen les op / No class on woensdag 26 oktober 2022
Sinterklaasintocht
Saint Nicholas Parade
Geen les op / No class on
 zondag 13 november 2022
Sinterklaasviering
Saint Nicholas Festivities
Geen les op / No class on
 4 en 5 december 2022
Kerstvakantie
Christmas Break
Geen les van / No class from
24 december 2022 t/m 7 januari 2023
Kijklessen
Presentation classes
18 (Den Bosch) en 22 t/m 28 (Amsterdam) januari 2023
Op deze dagen zijn ouders/verzorgers welkom om de les te bekijken
On these days parents/guardians are invited to watch the class
Dansexamens
Dance Exams
Dansexamens op /
Dance exams on
25 (Den Bosch) en 29 (Amsterdam) januari 2023
Op deze dagen zijn er geen normale lessen
There are no classes on these days
Voorjaar
Spring
30 januari t/m 2 juli 2023
Carnavals- / Voorjaarsvakantie
Carnival / Spring  Break
Geen les van / No class from
 25 februari t/m 3 maart 2023
Geen les op / No class on
woensdag 22 februari 2023
Workshop NBA 11 maart 2023
Pasen
Easter
Geen les van / No class from 8 t/m 10 april 2023
Meivakantie
May Break
Geen les van / No class from 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
Ascension Day
Geen les van / No class from 18 t/m 19 mei 2023
Pinksteren
Pentecost
Geen les van / No class from 27 t/m 29 mei 2023
Voorstelling
Performance
Voorstelling op (onder voorbehoud) / Performance on (subject to change)
zondag 2 juli 2023
Op deze dag zijn er geen normale lessen
There are no classes on this day


 
Voorstelling op (onder voorbehoud) / Performance on (subject to change)
woensdag 28 juni 2023
Op deze dag zijn er geen normale lessen
There are no classes on this day

 
Zomervakantie
Summer Break
Geen les vanaf / No class from  3 juli 2023