Ballet, Theatre Rosette

02-04-2024 21:50

Het cijfer van de examinator wordt voor de Theatre Rosette aangegeven als: onvoldoende of voldoende.

The Examiner's mark for the Theatre Rosette is indicated as: Unsuccessful or Pass.

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2021 2023 2024 Totaalscore
Overall mark
Voldoende
Achieved
9
100%
5
100%
3
100%
17
100%
Onvoldoende
Not achieved
       
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
9
100%
5
100%
3
100%
17
100%

Resultaten per leerling Results per student

 

PIN
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark
Notities
Comments
CNE859, CNE858, CJX600, CLJ334, CLJ329 (2023) Pass You were very clever today. Promising ballet steps shown
CJL246, CJL226, CJX600, CJX599, CJX598, CJX596, CJX597, CJL236, CJL224 (2021) Pass Everyone danced very nicely. Well done!
CPJ062 CPJ063 CPJ015 (2024) Pass -