Dansexamens 11 & 28 februari

05-02-2024 21:22

Tijdens onze lessen werken alle leerlingen vanaf 3 jaar toe naar de gestandaardiseerde dansexamens van de International Dance Teachers' Association. Onze leerlingen mogen op 11 februari in Amsterdam en op 28 februari in Den Bosch examen doen voor examinatrice Miss Donna Wilcox. Elke leerling heeft een eigen examentijdstip, want de examens worden afgenomen in kleine groepjes van maximaal 2, 3, 4, 8 of 12 leerlingen. Alle leerlingen hebben inmiddels per mail een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de examens ontvangen. Uiterlijk 4 weken na afloop krijgen wij de uitslag van het examen te horen. Succesvolle examenkandidaten krijgen vervolgens een mooi dansdiploma, rapport én trofee of medaille van de IDTA en maken kans op onze prestatiebeurs. Wij zijn erg trots op de prachtige examenresultaten van onze leerlingen en hebben een 99% slagingspercentage, terwijl velen maar één uur per week les volgen. De meeste leerlingen vinden dansexamens leuk en zijn trots op hun resultaten. Het geeft een doel in de danslessen, helpt ze te focussen en brengt persoonlijke erkenning, waardoor ze snel vooruitgaan en gemotiveerd blijven. Dansexamens leiden tot meer zelfvertrouwen, zelfexpressie en presentatievaardigheden. Uiteraard is het ook een goede voorbereiding op een carrière in de danswereld!