General Dance Programme, Primary Grade

12-04-2019 08:13

Voor de General Dance Primary Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the General Dance Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 2021 2023 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction

 
16
52%
4
21%
20
38%
Goed
Merit
3
100%
15
48%
15
79%
33
62%
Voldoende
Pass
     
 
Onvoldoende
Unsuccessful
       
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
3
100%
31
100%
19
100%
53
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CJL168 (2023) Merit (76)        
CLJ338 (2023) Merit (76) 46 15 15 Exercise and steps well attempted. Now do remember to galop and jump on your toes. Tried hard with all the characters and dance
CLJ333 (2023) Merit (77) 47 15 15 Attempted the exercise and movements most satisfactorily. A good try with the fairy, elf and wizard
CNE936 (2023) Merit (77) 47 15 15 A good try. Now keep practising your skips. Characters well shown, especially the Rag Doll. Dance well attempted
CNE935 (2023) Merit (77) 47 15 15 Exercises and steps developing well. Now do remember tp always stretch those legs and feet. Attempted the characters and dance satisfactorily today
CDS232 (2019) Merit (77) 44 17 16 Promising rhythms developing. Listened carefully to the music today. Pleasing knee lift in the 'Skips'.
CDS240 (2019) Merit (77) 44 17 16 A very careful approach. Tried really hard with her stretched 'Walks' today.
CDS230 (2019) Merit (78) 45 17 16 Promising use of the feet in the floor exercise. The 'Runs' were kept nicely on the toes.
CLJ325 (2023) Merit (79) 47 16 16 A good try. You lifted your knees nice and high on your skips. Now can you remember to stretch those toes. Well attempted characters and dance
CJL236 (2023) Merit (79) 48 16 15 You tried hard with your work today. Now can you keep your head lifted all the time. All the characters and dance were satisfactorily demonstrated
CNE934 (2023) Merit (79) 47 16 16 Well tried. Exercise and movements developing nicely. You attempted your characters and dance most satisfactorily today
CLJ321 (2023) Merit (79) 47 16 16 Attempted her steps well, especially the walks and jumps. Now keep practising your skips. Satisfactory respons to characters and dance
CLJ336 (2023) Merit (80) 48 16 16 Knew her movements well. Now do remember to run up on your toes. Characters and dance satisfactorily demonstrated.
CNE933 (2023) Merit (80) 48 16 16 Tried hard today. Now can you remember to run up on your toes. Characters and dance satisfactory shown
CLJ328 (2023) Merit (80) 48 16 16 Exercise and movements developing well. You tried hard with the Fairy, Elf and Wizard today. Satisfactory dance
CNE932 (2023) Merit (81) 49 16 16 Exercise and steps developing nicely. Characters well attempted, especially the Robot. Tried hard with dance
CJT931 (2021) Merit (81) Steps are developing well. Try now to run on the 'tippy toes'.   Enjoyment shown. A good response shown in Expressive Movement and partner work in Dance  
CJL182 (2021) Merit (81) A good attempt made with steps. Well tried with Dance   Enjoyment shown in class participation. An enthusiastic interpretation shown on all three mimes.  
CJL193 (2021) Merit (82) Tried very hard with all her steps Responded very well in 'Listen and Move' A very dainty Fairy and all mimes were danced with enjoyment  
CJL247 (2021) Merit (82) A very good response in class participation. The dance travelled nicely   Enjoyment shown in movement. Mimes were shown with enjoyment.  
CJL244 (2021) Merit (82)   Work had good timing Work was known well. Expressions developing very nicely and enjoyment shown in Dance  
CJL221 (2021) Merit (82) Well tried with all steps Timing is developing nicely Just keep the head lifted now. I enjoyed watching your mimes today and good spacing shown in the Dance  
CLJ322 (2023) Merit (83) 50 16 17 Promising exercise and steps shown. Now do aim to galop on your toes. Characters well expressed. Tried hard with dance
CJX598 (2023) Merit (83) 50 16 17 On the whole the steps show development. Now can you remember to fully stretch those legs and feet. You were a lovely fairy. Promising dance
CNE931 (2023) Merit (83) 50 17 16 You tried hard to show your exercise and steps very nicely. All characters and dance well delivered.
CJL190 (2021) Merit (83) Skips travelled nicely. Work had good timing Work was known very well. Enjoyment shown in mimes and a good attempt to tell the story. Good partner work in Dance  
CGS619 (2021) Merit (83) Well tried with steps. Aim to run a little more on the 'tippy toes', but developing well A good response to Listen and Move Three very well expressed mimes showing good 'story tellery'  
CJL249 (2021) Merit (83) Steps are developing nicely. Just always aim to run on the balls of the feet Good response Convincing mimes and a scary 'Monster' today. Good partner work  
CGS588 (2021) Merit (83) Carefully shown walks and steps are developing nicely. A well travelled Dance   Enjoyment shown in the performance of the three mimes.  
CJL170 (2021) Merit (83) Well tried with steps A good response Enjoyment shown in the three mimes and good partner work developing in the Dance  
CJL235 (2021) Merit (83) A good attempt on steps   Very good pattern on running. The mimes were danced with enjoyment and the Dance had pleasing energy  
CJT932 (2021) Merit (83) Lots of energy shown on jumps   Lots of enjoyment shown in movement. Good partner work. The mimes had promising facial expressions and Dance was well spaced  
CGS575 (2021) Merit (83)   Carefully timed to the music A very good leader on runs. Very good expressive movement with clear mime throughout and a confident performance in the Dance  
CJL189 (2021) Merit (83) Steps are coming along well Well timed to the music A most convincing 'Jack in the Box'. This section was shown with a sense of 'fun'  
CNE930 (2023) Distinction (85) 51 17 17 Tried hard with the exercise and movements. You were a very dainty fairy today. Very expressive Elf and Wizard. Dance well shown
CLJ327 (2023) Distinction (85) 51 17 17 You did try hard with the exercise and movements today. Promising timing maintained. Characters and dance well shown
CLJ323 (2023) Distinction (85) 51 17 17 A careful approach shown. Lovely walks and skips. Very expressive Fairy, cat and monster. Dance well done
CLJ335 (2023) Distinction (85) 51 17 17 Listened carefully to the music throughout. Exercise and steps show development. Characters quite well expressed. Sweet dance
CJL230 (2021) Distinction (85) Steps travelled well and well lifted knees on skips. A quick response throughout Three well expressed mimes and a very pleasing Dance which had good expression  
CJL223 (2021) Distinction (85)   Interpreted the music well Very good leading on running. Steps were danced with enjoyment. All three mimes were very well expressed. Good partner work in Dance  
CJT929 (2021) Distinction (85) Well lifted knees on skipping and carefully danced walks   The mimes 'grew' more confident with each one and a very nice Dance today  
CGS578 (2021) Distinction (85) Carefully shown and steps are developing well   A very floppy Rag Doll and a well presented Dance  
CJL225 (2021) Distinction (85) Carefully shown Exercise and steps travelled well All three mimes had very good musicality Confident presentation of all three mimes  
CGS583 (2021) Distinction (85) Good jumps Well timed Very good spacing on leading. Three very convincing mimes with good expression. Dance was nicely shown  
CJL202 (2021) Distinction (85) Carefully danced Exercise. Very good running. All developing correctly. Very good feeling for the music. Very good spacing. A 'scary' Monster Mime. All work was known well  
CJT930 (2021) Distinction (85) Carefully shown walks   Steps were danced with enjoyment. A very lively 'Jack in the Box' and a positive performance in the Dance  
CGS581 (2021) Distinction (85) Benefit gained from Exercise. Steps are developing correctly.   Three clear mimes. The Dance was performed with enjoyment. Good partner work  
CJL231 (2021) Distinction (85) Carefully shown Exercise.   Steps were danced with enjoyment and had good interaction. Very convincing mimes with very good characterisation. Dance showed good spatial awareness  
CJL250 (2021) Distinction (85) Carefully danced Exercise and steps A good sense of timing. With Expressive Movement, again a very good musicality maintained Three well expressed mimes. Good Dance  
CJL196 (2021) Distinction (85)   A good response to Listen and Move! Three mimes with good timing maintained throughout Enjoyment evident throughout. Three very expressive mimes  
CJL195 (2021) Distinction (86) Steps are developing nicely with well lifted knees on skips. Pleasing musicality shown in both the mimes and the Dance Promising work developing  
CJL245 (2021) Distinction (86) Benefit gained from Exercise Quick response. Very good timing to the music in all three mimes Good leading on running. A very expressive performance in all three mimes  
CGS580 (2021) Distinction (86)   A quick response shown. Very good leading on runs. Work was known well. A lovely Fairy today . A very expressive dancer. Well done!  
CGS608 (2021) Distinction (86) Very careful walks and lovely high jumps.   Well danced! A very expressive mime section with very good characterisation throughout. Neatly danced.