General Dance Programme, Primary Grade

12-04-2019 08:13

In dit examen demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Tijdens het Algemene Dansvorming examen Primary Grade wordt er gekeken naar de volgende vaardigheden:

In this exam candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The following skills will be assessed during the Primary Grade General Dance Programme examination:

Lopen met een voetextensie Walking with a foot extension
Lopen op de tenen Walking on the demi-pointe
Springen Jumping
Flex en strek voeten Flex and stretch feet   
Expressieve beweging Expressive movement
Tenen aanraken Run fingers down legs to toes
Kwartnoten klappen Clapping crotchets
Luisteren en bewegen Listen and move
Huppelen Skipping
Rennen Running
Groepsdans Dance as a group
Dans een verhaal met pantomime Dance a story with mime
Galloppas Gallops
Reverence of Buiging Curtsey or Bow

Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CDS232 (2019) Merit (77) 44 17 16 Promising rhythms developing. Listened carefully to the music today. Pleasing knee lift in the 'Skips'.
CDS240 (2019) Merit (77) 44 17 16 A very careful approach. Tried really hard with her stretched 'Walks' today.
CDS230 (2019) Merit (78) 45 17 16 Promising use of the feet in the floor exercise. The 'Runs' were kept nicely on the toes.
CJT931 (2021) Merit (81)        
CJL182 (2021) Merit (81)        
CJL193 (2021) Merit (82)        
CJL247 (2021) Merit (82)        
CJL244 (2021) Merit (82)        
CJL221 (2021) Merit (82)        
CJL190 (2021) Merit (83)        
CGS619 (2021) Merit (83)        
CJL249 (2021) Merit (83)        
CGS588 (2021) Merit (83)        
CJL170 (2021) Merit (83)        
CJL235 (2021) Merit (83)        
CJT932 (2021) Merit (83)        
CGS575 (2021) Merit (83)        
CJL189 (2021) Merit (83)        
CJL230 (2021) Distinction (85)        
CJL223 (2021) Distinction (85)        
CJT929 (2021) Distinction (85)   Movement and Music: well lifted knees on skipping and carefully danced walks Expressive Movement: the mimes 'grew' more confident with each one Dance: a very nice dance today
CGS578 (2021) Distinction (85)        
CJL225 (2021) Distinction (85) Exercise: carefully shown exercise Movement and Music: steps travelled well Expressive Movement: Confident presentation of all three mimes which had very good musicality  
CGS583 (2021) Distinction (85)        
CJL202 (2021) Distinction (85) Exercise: Carefully danced exercise Movement and Music: Very good spacing and running. All developing correctly Expressive Movement: A 'scary' Monster Mime Dance: Very good feeling for the music. All work was known well
CJT930 (2021) Distinction (85)        
CGS581 (2021) Distinction (85) Exercise: Benefit gained from exercise Movement and Music: Steps are developing correctly. Good partner work Expressive Movement: Three clear mimes Dance: the dance was performed with enjoyment.
CJL231 (2021) Distinction (85)        
CJL250 (2021) Distinction (85) Exercise: Carefully danced exercise Movement and Music: Carefully danced steps. A good sense of timing Expressive movement: Again a very good musicality maintained and three well expressed mimes Dance: good dance
CJL196 (2021) Distinction (85) Exercise: enjoyment evident throughout Movement and Music: a good response to listen and move! Expressive Movement: three very expressive mimes with good timing maintained throughout  
CJL195 (2021) Distinction (86)        
CJL245 (2021) Distinction (86)        
CGS580 (2021) Distinction (86)        
CGS608 (2021) Distinction (86)