Ballet, Grade 1

29-09-2018 17:42

In graad 1 (Grade 1) demonstreren kandidaten een toenemende vocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om eenvoudige bewegingen te coördineren om combinaties van stappen en bewegingskwaliteit te produceren, dwz: precisie en controle binnen het bereik van hun eigen fysieke capaciteit. Kandidaten communiceren een toenemend vertrouwen in prestaties. Ze kunnen muziek interpreteren en tonen een zich ontwikkelende gevoeligheid voor muzikale inhoud en stijl. De voorstellingen van de kandidaten tonen een zich ontwikkelend ruimtelijk bewustzijn, een vermogen om met anderen samen te werken en een reactievermogen op een publiek. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (Distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Grade 1 candidates demonstrate an increasing vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate simple movements to produce combnations of steps and quality of movement, ie: precision and control within the range of their own physical capacity. Candidates communicate an increasing confidence in performance. They are able to interpret music and display a developing sensitivity to musical content and style. Candidates' performances show a developing spatial awareness, an ability to work with others and a responsiveness to an audience. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

PIN (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CGS628 (2019) Pass (72) 42 14 16 Whilst the set work was known, the classical technique needs further development and strength. A little rushed throughout.
CJL214 (2020) Merit (75) 45 15 15 Well tried. Aim now to secure the use of turnout and listen carefully to the music. I enjoyed your 'Dance'.
CJL219 (2020) Merit (76) 45 15 16 Well tried. Aim now to be more confident in your delivery. Avoid sickling the foot when you stretch it. I enjoyed your 'Dance'.
CDS199 (2018) Merit (80) 48 16 16

Barre exercises developing well. Fully stretch your feet 2nd and derrière. A very good attempt at allegro. Fully stretch feet to neaten. 'Preparatory Glissades' a little muddled. Listen carefully to your music. 'Improvisation': excellent. 'Dance': very good try. Neaten footwork more.

CBX944 (2021) Merit (83) 50 17 16 Promising extension in the legs and feet. A little hesitant at times today, but work is developing correctly
CDS268 (2019) Merit (83) 50 17 16 Pleasing strength shown in the demi-pointe. Keep working hard to maintain the turn out from the hip. A little unsure in places. Keep practising now.
CBX889 (2019) Merit (83) 50 17 16 Carefully placed work which shows promise. Continue to aim for further stretch in the knees and feet.
CDS267 (2019) Distinction (85) 51 18 16 A very focused candidate. The set work was secure. Technical requirements are developing well. Now aim for a smile.
CBX895 (2017) Distinction (86) 51 18 17

Pleasing lines and placing shows promise. Nice sense of performance developing and very good elevation on steps. Be more confident now. 'Dance': performed well today.

CGS663 (2019) Distinction (87) 53 17 17 Beautiful shape and carriage of the port de bras. Secure placement of the set work. Smart posture throughout. Good girl.
CBX896 (2017) Distinction (87) 51 18 18

Placing shows promise with pleasing lines developing. Steps neatly shown with nice musical awareness throughout. 'Dance' performed with style.

CBX897
(2017)
Distinction (87) 52 17 18

Lovely style and sense of performance and expression. Neat and accurate allegro work developing and pleasing musical awareness. 'Dance' performed well. A most promising candidate.

CBX900 (2017) Distinction (88) 52 18 18

Lovely style and sense of performance and expression. Neat and accurate allegro work developing and pleasing musical awareness. 'Dance' performed well. A most promising candidate.

CBX889 (2017) Distinction (88) 52 18 18

Lovely strong lines and placing shows promise. Steps have pleasing action and very good musical awareness and timing. Charming performance of your 'Dance'.