Ballet, Grade 1

29-09-2018 17:42

Voor de Ballet Grade 1 demonstreren kandidaten een toenemende vocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om eenvoudige bewegingen te coördineren om combinaties van stappen en bewegingskwaliteit te produceren, dat wil zeggen: precisie en controle binnen het bereik van hun eigen fysieke capaciteit. Kandidaten communiceren een toenemend vertrouwen in prestaties. Ze kunnen muziek interpreteren en tonen een zich ontwikkelende gevoeligheid voor muzikale inhoud en stijl. De voorstellingen van de kandidaten tonen een zich ontwikkelend ruimtelijk bewustzijn, een vermogen om met anderen samen te werken en een reactievermogen op een publiek. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Ballet Grade 1 candidates demonstrate an increasing vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate simple movements to produce combnations of steps and quality of movement, ie: precision and control within the range of their own physical capacity. Candidates communicate an increasing confidence in performance. They are able to interpret music and display a developing sensitivity to musical content and style. Candidates' performances show a developing spatial awareness, an ability to work with others and a responsiveness to an audience. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
5
100%

 
2
40%
   
 
  7
29%
Goed
Merit
  1
100%
2
40%
2
100%
1
100%
3
60%
3
60%
12
50%
Voldoende
Pass
    1
20%
    2
40%
2
40%
5
21%
Onvoldoende
Unsuccessful
               
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
5
100%
1
100%
5
100%
2
100%
1
100%
5
100%
5
100%
24
100%

Resultaten per leerling Results per student

PIN
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CLJ346 (2022) Pass (66) 36 15 15 A good effort made, but work to strengthen the legs and stretch the feet to improve technical placing and control. Progressive enchaînement very muddled
CGS610 (2022) Pass (68) 37 16 15 Remember to turn out your feet and legs. Try not to follow the other candidates and remember the set exercises. Pretty arms.
CGS628 (2019) Pass (72) 42 14 16 Whilst the set work was known, the classical technique needs further development and strength. A little rushed throughout.
CGS580 (2023) Pass (73) 44 15 14 Was a little unsure at times today. Keep working for great stretch and detail in the foot placings. Satisfactory improvisation delivered
CLJ377 (2023) Pass (73) 44 15 14 Rather a few hesitations today. Keep working now to develop further strength and detail in the overall delivery of the technique. Well attempted improvisation
CGS581 (2023) Merit (75) 45 15 15 Quite a few hesitations today. Aim now to strengthen the extensionin the legs and feet to assist the technique in general. Tried hard with improvisation
CGS614 (2023) Merit (75) 45 15 15 Was quite hesitant at times today. Do keep practising hard now to remember your work and aim to keep the placing neat and tidy. Improvisation satisfactory attempted
CJL214 (2020) Merit (75) 45 15 15 Well tried. Aim now to secure the use of turnout and listen carefully to the music. I enjoyed your 'Dance'.
CJL219 (2020) Merit (76) 45 15 16 Well tried. Aim now to be more confident in your delivery. Avoid sickling the foot when you stretch it. I enjoyed your 'Dance'.
CJL200 (2022) Merit (76) 42 17 17 Placing well tried, showing awareness of technique, now try to maintain this all the time. Stretch your feet when jumping
CJL202 (2023) Merit (80) 48 16 16 Knew the content of the syllabus well. Now strive to keep all the foot placings neat and secure, especially on the springing steps. Tried hard with improvisation
CDS199 (2018) Merit (80) 48 16 16

Barre exercises developing well. Fully stretch your feet 2nd and derrière. A very good attempt at allegro. Fully stretch feet to neaten. 'Preparatory Glissades' a little muddled. Listen carefully to your music. 'Improvisation': excellent. 'Dance': very good try. Neaten footwork more.

CLJ347 (2022) Merit (81) 46 17 18 A pleasant manner and good response. Try to keep the heels in line with the foot and leg in all extensions and rises. Work on elevations now
CBX944 (2021) Merit (83) 50 17 16 Promising extension in the legs and feet. A little hesitant at times today, but work is developing correctly
CJL207 (2022) Merit (83) 47 18 18 A pleasing sense of dance developing with good musical awareness. Placing shows care, now fully stretch the legs in all extensions
CDS268 (2019) Merit (83) 50 17 16 Pleasing strength shown in the demi-pointe. Keep working hard to maintain the turn out from the hip. A little unsure in places. Keep practising now.
CBX889 (2019) Merit (83) 50 17 16 Carefully placed work which shows promise. Continue to aim for further stretch in the knees and feet.
CDS267 (2019) Distinction (85) 51 18 16 A very focused candidate. The set work was secure. Technical requirements are developing well. Now aim for a smile.
CBX895 (2017) Distinction (86) 51 18 17

Pleasing lines and placing shows promise. Nice sense of performance developing and very good elevation on steps. Be more confident now. 'Dance': performed well today.

CGS663 (2019) Distinction (87) 53 17 17 Beautiful shape and carriage of the port de bras. Secure placement of the set work. Smart posture throughout. Good girl.
CBX896 (2017) Distinction (87) 51 18 18

Placing shows promise with pleasing lines developing. Steps neatly shown with nice musical awareness throughout. 'Dance' performed with style.

CBX897
(2017)
Distinction (87) 52 17 18

Lovely style and sense of performance and expression. Neat and accurate allegro work developing and pleasing musical awareness. 'Dance' performed well. A most promising candidate.

CBX900 (2017) Distinction (88) 52 18 18

Lovely style and sense of performance and expression. Neat and accurate allegro work developing and pleasing musical awareness. 'Dance' performed well. A most promising candidate.

CBX889 (2017) Distinction (88) 52 18 18

Lovely strong lines and placing shows promise. Steps have pleasing action and very good musical awareness and timing. Charming performance of your 'Dance'.