Theatre Craft, Grade 2

11-04-2019 16:15

Voor de Theatre Craft Grade 2 demonstreren kandidaten een toenemende vocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om eenvoudige bewegingen te coördineren om combinaties van stappen en bewegingskwaliteit te produceren, dat wil zeggen: precisie en controle binnen het bereik van hun eigen fysieke capaciteit. Kandidaten communiceren een toenemend vertrouwen in prestaties. Ze kunnen muziek interpreteren en tonen een zich ontwikkelende gevoeligheid voor muzikale inhoud en stijl. De voorstellingen van de kandidaten tonen een zich ontwikkelend ruimtelijk bewustzijn, een vermogen om met anderen samen te werken en een reactievermogen op een publiek. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Theatre Craft Grade 2 candidates demonstrate an increasing vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate simple movements to produce combnations of steps and quality of movement, ie: precision and control within the range of their own physical capacity. Candidates communicate an increasing confidence in performance. They are able to interpret music and display a developing sensitivity to musical content and style. Candidates' performances show a developing spatial awareness, an ability to work with others and a responsiveness to an audience. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 2021 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction

 
2
40%
2
33%
Goed
Merit

 
3
60%
3
50%
Voldoende
Pass
1
100%
  1
17%
Onvoldoende
Unsuccessful
     
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
1
100%
5
100%
6
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CBX944 (2019) Pass (73) 41 16 16 Approached the work with enjoyment. Continue to develop and strengthen the overall technical requirements now.
CGS320 (2021) Merit (82) 48 17 17 Some pleasing work shown - just a little more controle to be developed at times. Promising 'samba' style
CGS280 (2021) Merit (82) 48 17 17 Pleasing feeling for the music. Always finish off neatly, but danced with energy and enjoyment
CDS169 (2021) Merit (82) 49 17 16 A promising feel for the music. Be more confident now in presentation and always fully finish off arm lines.
CJL168 (2021) Distinction (85) 50 17 18 A confident approach with all work known thoroughly. Well tried with footwork and style
CGS319 (2021) Distinction (85) 50 17 18 A positive approach and promising sense of style. Always fully stretch the feet, but very nice work developing