Musical Theatre, Introductory Stage

11-04-2019 16:18

Voor het Musical Theatre Introductory Stage wordt het cijfer van de examinator aangegeven als: onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-79), zeer goed (80-84), of uitmuntend (85-100).

For the Musical Theatre Introductory Stage, the Examiner's mark is indicated as: Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Commended (75-79), Highly Commended (80-84) or Honours (85-100).

 

Onvoldoende
Unsuccessful
Voldoende
Pass
Goed
Commended
Zeer goed
Highly commended
Uitmuntend
Honours
een optreden met zwakte op alle gebieden en beperkte artistieke techniek en communicatie

the performance showed weakness in all areas and limited artistic technique and communication
een optreden, bekwaam op alle gebieden, met beperkingen in sommige delen van de syllabus

a performance which is competent in all sections, showing limitation in some areas of the syllabus
een goed optreden op alle gebieden, met enige artistieke waardering, publieksbewustzijn en technische bekwaamheid

a good performance in all sections showing some artistic appreciation, audience awareness and technical capability
een overtuigend optreden op alle gebieden, met een goede artistieke waardering, publieksbewustzijn, technische bekwaamheid en het vermogen om de voorstelling op een publiek te projecteren

a convincing performance in all sections showing good artistic appreciation, audience awareness, technical capability and the ability to project the performance to an audience.
een zeer goed optreden op alle gebieden, met een uitstekende artistieke waardering en technische vaardigheid; een standaard die geschikt is voor openbare vertoning

a very good performance in all sections, showing excellent artistic appreciation and technical ability; a standard suitable for public viewing

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Honours
   
Zeer goed
Highly Commended
1
100%
1
100%
Goed
Commended   
   
Voldoende
Pass
   
Onvoldoende
Unsuccessful
   
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
1
100%
1
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Notities
Comments
CGS320
CGS239
CGS234
CGS258
CBX937
CGS277
CGS272
CGS317
CGS319
CGS280
CGS321
(2019)
Highly Commended (80) The group worked well together showing enjoyment for the subject. The words were well articulated and the projection and confidence is developing. Continue to work on the pitch and tone of the vocals and further explore the characterisations now.