Kijkbeleid: mag ik kijken naar de lessen?

01-09-2023 17:18

Onze danslessen Ballet zijn zonder ouders/verzorgers in de zaal, ook wanneer het de eerste les of een proefles betreft! Dit waarborgt rust, voorspelbaarheid en veiligheid voor al onze leerlingen tijdens de lessen. Wij hebben hiervoor bewust gekozen om rust in de lessen te creëren, want toeschouwers zorgen helaas voor veel spanning en afleiding. Er mogen, mede vanwege de privacywetgeving, ook géén foto's of filmpjes van deze lessen gemaakt worden. Ouders/verzorgers zijn welkom om te wachten in de kleedkamer en/of de hal, bij voorkeur uit het zicht van de leerlingen. Ouders / verzorgers mogen tijdens de lessen het gebouw verlaten, zolang ze maar op tijd terug zijn om de leerlingen aan het einde van de les meteen in ontvangst te kunnen nemen. Op speciale momenten, tijdens onze kijklessen en voorstellingen, zullen we ouders/verzorgers uitnodigen om te komen kijken naar wat onze leerlingen geleerd hebben in de danslessen! Hierbij mogen ook foto's en filmpjes gemaakt worden.

Willen jullie liever een les volgen mét ouders/verzorgers in de zaal? Wij bieden hiervoor de speciale cursus “Ballet met Mij” aan. In deze lessen dansen ouders / verzorgers actief mee. Het is bij deze lessen belangrijk om altijd binnen een armlengte van je kind te blijven, om hen een gevoel van veiligheid te bieden temidden van de andere dansers. Mocht je dit prefereren, laat dit dan graag aan ons weten, dan zetten wij jouw inschrijving om naar deze les!

Wanneer het afscheid nemen nog moeilijk gaat, helpt het om een favoriete, zachte knuffel mee naar binnen te geven. Neem bij de deur kort en positief afscheid. Benadruk dat je in de buurt blijft en voor je kind klaarstaat wanneer de les afgelopen is. Na een aantal lessen wennen gaat het afscheid nemen meestal vanzelf!