Mogen ouders / verzorgers kijken tijdens de lessen?

10-03-2019 17:18

Tijdens alle gewone lessen én proeflessen mogen ouders / verzorgers niet komen kijken en dienen zij uit het zicht van de leerlingen te wachten. Wij hebben hiervoor bewust gekozen om rust in de lessen te creëren, want toeschouwers zorgen helaas voor veel spanning en afleiding. Er mogen, mede vanwege de privacywetgeving, ook géén foto's of filmpjes van deze lessen gemaakt worden.

Ouders / verzorgers mogen tijdens de lessen het gebouw verlaten, zolang ze maar op tijd terug zijn om de leerlingen aan het einde van de les meteen in ontvangst te kunnen nemen. Ouders / verzorgers die graag in het gebouw willen wachten, kunnen plaatsnemen in de hal op de begane grond en/of in de kleedkamer.

Wij organiseren aan het eind van ieder trimester voorstellingen en/of kijklessen, om ouders / verzorgers de gelegenheid te geven om te zien wat de leerlingen in de lessen hebben geleerd. Hierbij mogen ook foto's en filmpjes gemaakt worden.

Een uitzondering op deze regel vormt de cursus "Dans met Mij", waarbij ouders / verzorgers actief samen met hun kinderen meedansen. Het is bij deze lessen belangrijk om altijd binnen een armlengte van je kind te blijven, om hen een gevoel van veiligheid te bieden temidden van de andere dansers. Het is ook bij deze lessen niet toegestaan om aan de kant te kijken, aangezien ook deze leerlingen hierdoor afgeleid worden.