Contemporary Modern Jazz, Primary Grade

12-04-2019 15:53

Voor de Contemporary Modern Jazz Primary Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Contemporary Modern Jazz Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 2022 2023 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
1
100%
1
17%
  2
20%
Goed
Merit

 
2
33%
3
100%
5
50%
Voldoende
Pass
  2
33%
  2
20%
Onvoldoende
Unsuccessful
  1
17%
  1
10%
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
1
100%
6
100%
3
100%
10
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CLJ346 (2022) Unsuccessful (61) 30 16 15 The movements generally lack control at present and need further practice and understanding. Good effort and creative explor
CJL214 (2022) Pass (65) 33 16 16 A good rhythmical response on the whole. Try to improve the dynamics now by strengthening and controlling the shapes and movements
CLJ347 (2022) Pass (69) 36 16 17 Secure knowledge of the work. Continue to strengthen and stretch to improve technique and lines
CGS610 (2022) Merit (75) 42 17 16 Try to control your body more in all the movements. Good breathing exercise. Organise your feet in zig zag
CGS280 (2023) Merit (75) 45 15 15 A good effort. Not totally in control of all the movements as yet. Now keep working hard to achieve this. Quite happily danced throughout
CJL168 (2023) Merit (76) 46 15 15 You tried hard throughout. Aim now to neaten the footwork and fully stretch those arms. Satisfactory explore and dance
CBX944 (2023) Merit (78) 47 16 15 Well tried. Strive now for even tighter footwork and stretch throughout. Promising explore and dance shown
CJL200 (2022) Merit (80) 46 17 17 Secure knowledge of the exercises danced with energy and enthusiasm. Stretch the legs and feet in the elevated steps
CJL207 (2022) Distinction (85) 49 18 18 Good spatial awareness and rhythmic awareness showing imagination and enthusiasm. Stretch the legs and feet when jumping
CDS261 (2019) Distinction (86) 53 17 16 Worked very hard today. Lovely elevation developing, showing strength in the legs and feet. Try to keep the eyeline lifted now.