Musical Theatre, Stage 2

26-07-2021 12:32

Het cijfer van de examinator wordt voor de fase 2 (Stage 2) groep aangeduid als: niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), geprezen (75-79), zeer geprezen (80-84) of onderscheidingen (85-100). Met een niet geslaagd (Unsuccessful) vertoonde de voorstelling zwakte op alle gebieden en beperkte artistieke techniek en communicatie. Met een geslaagd (Pass) liet de groep een voorstelling zien, die bekwaam is in alle secties, met beperkingen in sommige delen van de syllabus. Met een geprezen (Commended) liet de groep een goede prestatie zien in alle secties, met enige artistieke waardering, publieksbewustzijn en technische bekwaamheid. Met een zeer geprezen (Highly Commended) liet de groep een overtuigende prestatie zien in alle secties, met een goede artistieke waardering, publieksbewustzijn en technische bekwaamheid. Ze toonden het vermogen om de voorstelling op een publiek te projecteren. Met onderscheiding (Honours) liet de groep een zeer goede prestatie zien in alle secties, met een uitstekende artistieke waardering en technische vaardigheid. De muziektheatervoorstelling zou van een standaard zijn die geschikt is voor openbare vertoning.

The Examiner's mark for Stage 2 is indicated for the group as: Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Commended (75-79), Highly Commended (80-84) or Honours (85-100). With an Unsuccessful, the performance showed weakness in all areas and limited artistic technique and communication. With a Pass, the group showed a performance, which is competent in all sections, showing limitation in some areas of the syllabus. With a Commended, the group showed a good performance in all sections showing some artistic appreciation, audience awareness and technical capability. With a Highly Commended, the group showed a convincing performance in all sections showing good artistic appreciation, audience awareness and technical capability. They showed ability to project the performance to an audience. With Honours, the group showed a very good performance in all sections, showing excellent artistic appreciation and technical ability. The musical theatre performance would be of a standard suitable for public viewing.

Pin (year) Overall mark Comments
CBX944, CGS320, CJL168, CGS280, CGS319, CDS169
(2021)
Honours (85) Good drama prep A. Show a little more projection and contrast in B to enhance further. A good attempt with vocal preps, especially the 'Tongue Twister'. An entertaining musical theatre performance - just sustain towards the end