Ballet, Preparatory Grade

29-09-2018 17:53

Voor de Ballet Preparatory Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Ballet Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2017 2018 2019 2020 2022 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
6
100%
3
20%
2
20%
  7
27%
18
20%
Goed
Merit
  12
80%
8
80%
33
100%
18
69%
71
79%
Voldoende
Pass
        1
4%
1
1%
Onvoldoende
Unsuccessful
           
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
6
100%
15
100%
10
100%
33
100%
26
100%
90
100%

Resultaten per leerling Results per student

PIN
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CLJ319 (2022) Pass (74) 41 16 17 Generally a good response and effort. Remember to count the steps and keep them neat and tidy. Pretty arms
CBX883 (2018) Merit (75) 45 15 15

Tried hard throughout. Remember to always really stretch your lovely feet. Steps developing well. Keep practising your 'Sways and gallops'. 'Dance': expressive.

CBX884 (2018) Merit (75) 45 15 15

A good try. Always really point your beautiful feet. Steps developing well. Keep practising 'Skips' and 'Sways and gallops'. 'Dance': nicely shown.  

CDS195 (2018) Merit (76) 45 15 16

Tried hard all her exercises. Always really stretch you beautiful feet now. 'Skips' and 'Sways and gallops' shown with lovely smile. 'Dance': expressive.

CDS196 (2018) Merit (76) 45 15 16

A very good try today. Remember to really stretch your lovely feet to neaten your exercises now. 'Dance': expressive. Good girl.

CJL246 (2022) Merit (76) 42 17 17 Take care with pointe and close. Good skips, just remember to stretch your feet now
CLJ361 (2022) Merit (76) 45 16 15 Remember to walk and run on tiptoes. A little hesitant and lacking confidence, but a good effort shown
CGS623 (2019) Merit (77) 44 17 16 Listened carefully to the music and showed promising 'Skips'. Remember to stretch the feet now.
CDS210 (2019) Merit (77) 44 17 16 Danced with enjoyment for the subject and listened carefully to the instructions.
CJL179 (2020) Merit (78) 48 15 15 Well done. Try to be more confident and look to the audience more. I enjoyed your 'Dance'.
CJL180 (2020) Merit (78) 48 15 15 Well tried. Try hard to perform with more confidence now. I enjoyed your 'Dance'.
CLJ355 (2022) Merit (78) 45 17 16 A good try in all sections. Work those legs and feet really hard now especially in the jumping steps
CJL238 (2022) Merit (78) 45 16 17 Try not to talk when you're dancing. Good effort throughout and a happy response
CLJ367 (2022) Merit (78) 45 17 16 Rather timid today. Pretty arms and quite a good musical awareness. Keep your feet tidy on the jumps
CJL170 (2022) Merit (78) 44 17 17 A calm and confident response showing a good response to the music. Try to jump high on the elevated steps
CDS274 (2018) Merit (78) 46 16 16

Tried hard throughout. Lovely 'Dancing arms' shown and steps developing well. Remember to really stretch your lovely feet to neaten. 'Dance': good.

CBX937 (2018) Merit (78) 46 16 16

Worked hard throughout. All exercises known. Try to remember to really stretch your lovely feet more. 'Dance': expressive. Good girl.

CDS287 (2018) Merit (78) 46 16 16

A good try. Be more confident now. Really stretch your lovely feet and count your steps carefully. Very nice 'Skips' and 'Sways and gallops'. 'Dance': good.

CJL182 (2020) Merit (79) 47 16 16 Well done. Keep practising your 'Skips' and 'Sways and galops'. I enjoyed your 'Dance'.
CLJ344 (2022) Merit (79) 46 16 17 An enthusiastic effort. Just remember to keep your feet tidy and listen to the music carefully
CJX601 (2022) Merit (79) 45 17 17 A very good musical response and enthusiastic effort. Remember to stretch your feet on the elevated steps
CLJ358 (2022) Merit (79) 47 16 16 Good effort and response. Careful points and pretty arms. Stretch your feet on your skips
CGS610 (2020) Merit (79) 47 16 16 Well done. You tried hard. Remember to smile and stretch feet on 'Little jumps and big jumps' and 'Skips'. I enjoyed your 'Dance'.
CJL226 (2022) Merit (79) 46 17 16 Quite a good response, just a little hesitant in places. Careful timing and counting
CJL190 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try hard to jump in a neat 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CLJ351 (2022) Merit (80) 46 17 17 A good response and pretty arms. Stretch your feet on all the jumping steps and points
CLJ343 (2022) Merit (80) 46 17 17 A quick response shown. Remember to keep your feet tidy all of the time
CJL192 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try hard to listen to the music and don't rush your steps. I enjoyed your 'Dance'.
CJL187 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try hard to land your 'Little jumps and big jumps' in a neat 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CGS588 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Remember to stretch your feet on 'Little jumps and big jumps' in 1st. I enjoyed your 'Dance'.
CDS240 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Keep practising your 'Skips'. I enjoyed your 'Dance'.
CGS574 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Keep practising your 'Skips'. I enjoyed your 'Dance'.
CGS614 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Remember to stretch your feet on your 'Little jumps and big jumps' and 'Skips'. I enjoyed your 'Dance'.
CGS613 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Remember to keep smiling. I enjoyed your 'Dance'.
CGS620 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try to land all of your 'Little jumps and big jumps' in 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CJL189 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try to keep 1st positions when you jump. I enjoyed your 'Dance'.
CJL186 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try hard to land your 'Little jumps and big jumps' in a neat 1st position now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS575 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try to keep neat feet in your 'Little jumps and big jumps'. I enjoyed your 'Dance'.
CJL195 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Remember to jump in a neat 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CJL196 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Try to practise your 'Skips' a little more now. I enjoyed your 'Dance'.
CJL193 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Remember to close your feet in a neat 1st position. I enjoyed your 'Dance'
CGS581 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Try to practise your 'Skips' a little more now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS580 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. You tried hard with your ':Little jumps and big jumps'. Remember to stretch your feet a little more. I enjoyed your 'Dance'.
CJL199 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try to land all of your 'Little jumps and big jumps' in 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CJL191 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Try to remember to smile now. I enjoyed your 'Dance'.
CBX920 (2019) Merit (80) 46 17 17 Lovely lift in the 'Pony gallops' and 'Pony trots'. Pleasing knee bends. Danced with lots of energy.
CGS626 (2019) Merit (80) 47 17 16 Lovely soft hands and fingers in 'Dancing Arms'. Tried hard with all her steps today.
CBX938 (2018) Merit (80) 47 17 16

A very good attempt throughout. Set exercises well known. Just a little quick in places. Always fully stretch your lovely feet. Lovely elevation on 'Little jumps and big jumps'. 'Dance': confident.

CBX935 (2018) Merit (80) 47 16 17

Worked hard throughout. Exercises nicely poised. Remember to really fully stretch your lovely feet more. 'Dance': expressive.

CDS286 (2018) Merit (80) 48 16 16

Tried very hard today. Aim now to remember to really point your beautiful feet. Steps developing well. Lovely 'Skips' and 'Sways and gallops' shown. 'Dance': good try.

CBX882 (2018) Merit (80) 48 16 16

A very good attempt at all exercises. Good girl. 'Little jumps and big jumps' very high. Try to land softly. Steps developing well. 'Dance': good expressions.

CBX183 (2018) Merit (80) 48 16 16

A very good attempt at set exercises. Try now to really stretch your beautiful feet. Timing developing well. 'Dance': expressive.

CDS230 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Remember now to land your 'Little jumps and big jumps' in a neat 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CJL223 (2022) Merit (81) 46 17 18 A quick and happy response. Listen carefully to the music to keep in time. Footwork well tried
CLJ341 (2022) Merit (81) 47 17 17 Careful use of the legs and feet on the whole. A good musical response.
CGS608 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Remember to land your 'Little jumps and big jumps' in a neat 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CJL200 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Remember to stretch your feet on 'Skips'. I enjoyed your 'Dance'.
CJL203 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well tried. Try to keep smiling and stretching your feet now.
CJL205 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Remember to stretch your feet on your 'Little jumps and big jumps'.
CGS216 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Remember to smile and stretch your feet.
CJL202 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard on your 'Little jumps and big jumps'. Remember to land in 1st position. I enjoyed your 'Dance'.
CJL176 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Try to keep your feet in a neat 1st position on your 'Little jumps and big jumps'. I enjoyed your 'Dance'.
CJL227 (2020) Merit (82) 50 16 16 Well done. You tried hard with your 'Little jumps and big jumps', make sure they land in 1st positions.
CJL225 (2022) Merit (82) 48 17 17 Dainty dance steps and careful counting combined with a musical response
CLJ350 (2022) Merit (82) 48 17 17 Careful control of the feet and legs in the exercises. Pretty arms and a good effort
CGS627 (2019) Merit (82) 48 17 17 Lovely poise and soft 'Dancing arm' waves. A happy little dancer. Well done. Pleasing use of gesture in the 'Dance'.
CDS271 (2019) Merit (82) 49 16 17 Promising knee lift when skipping, now try to stretch the feet. Pleasing attempt to lift the 'Little jumps and big jumps'.
CGS659 (2019) Merit (82) 49 17 16 Nicely demonstrated knee bends. Listened very carefully to the music and timed her steps well.
CJL207 (2020) Merit (83) 49 17 17 Well done. Remember to stretch your feet on 'Skips'. I enjoyed your 'Dance'.
CJT932 (2022) Merit (83) 48 18 17 Careful placing, just make sure you fully stretch your feet
CLJ371 (2022) Merit (83) 49 17 17 Pretty arms and good galops. Remember to stretch your feet and lift the knees on skips
CGS624 (2019) Merit (83) 49 17 17 A very enthusiastic little dancer who showed lots of confidence. Promising steps developing.
CGS220 (2019) Distinction (85) 50 17 18 Beautifully demonstrated knee bends. All the work was well known and danced with confidence. Lovely 'Sways and gallops'. Clever girl.
CDS269 (2019) Distinction (85) 50 18 17 Lovely use of the demi-pointes when 'Walking and running'. Soft use of 'Dancing arms' and hands when waving.
CJL247 (2022) Distinction (85) 49 18 18 A good response and effort. Carefully placed positions and pretty arms
CJT930 (2022) Distinction (85) 50 17 18 A quick response on the whole. Good energy, just keep your feet tidy now
CLJ360 (2022) Distinction (85) 49 18 18 Very good musical awareness and a quick response. Heels forward on pointe and close
CLJ354 (2022) Distinction (85) 49 18 18 Careful placing of the legs and feet in the exercises. A quick response shown throughout
CLJ370 (2022) Distinction (85) 50 17 18 Very good effort and an enthusiastic response. Dance steos carefully presented
CLJ368 (2022) Distinction (85) 50 17 18 Lovely energy and good musical awareness. Careful placing and control in the dance steps
CDS280 (2018) Distinction (85) 51 17 17

All exercises well known. A very good try. Steps and exercises counted carefully. Really jump high. Other steps good. 'Dance': lovely expressions carefully shown. Good girl.

CDS275 (2018) Distinction (85) 50 18 17

Exercises well prepared and carefully shown. Beautiful tip toe 'Walking and running'. Lovely elevation on 'Little jumps and big jumps'. 'Dance': super smile. Very good timing.

CDS278 (2018) Distinction (85) 50 17 18

All exercises well known. Very good attempt. Super tip toe 'Walking and running'. Other steps nicely shown. Really jump high on 'Little jumps and big jumps'. 'Dance': expressive and good timing.

CBX890 (2017) Distinction (85) 49 18 18

Dainty work developing and steps show promising action. Very good timing and musical awareness. Strech your toes on 'Little jumps and big jumps' now. 'Dance' performed expressively.

CBX886 (2017) Distinction (85) 49 18 18

Bright personality and steps show promising action. Stretch those toes a little more at times. Very expressive 'Dance'. Well done.

CBX888 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Steps show promising action with lovely stretched toes. Charming sense of performance and very expressive 'Dance'. Strong musical awareness and timing well done.

CBX892 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Dainty work developing and very good timing and musical awareness. Steps show promising action. Lovely expressive performance of your 'Dance'.

CBX893
(2017)
Distinction (86) 51 17 18

Lovely dainty work. Take care not to rush in places. Steps show promising action. Charming performance of your 'Dance'. Well done.

CBX889
(2017)
Distinction (87) 51 18 18

Lovely dainty work and nicely stretched toes. Steps show most promising action. Expressive and charming performance of your 'Dance'. Excellent musical awareness.

CLJ373 (2022) Distinction (88) 51 19 18 A dainty dancer with excellent musical awareness. Careful placing and control of the ballet positions. Stretch your feet on skips