Ballet, Preparatory Grade

29-09-2018 17:53

In het voorbereidende leerjaar (Preparatory Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

PIN (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CBX883 (2018) Merit (75) 45 15 15

Tried hard throughout. Remember to always really stretch your lovely feet. Steps developing well. Keep practising your gallops. Dance expressive.

CBX884 (2018) Merit (75) 45 15 15

A good try. Always really point your beautiful feet. Steps developing well. Keep practising skips and gallops. Dance nicely shown.  

CDS195 (2018) Merit (76) 45 15 16

Tried hard all her exercises. Always really stretch you beautiful feet now. Skips and gallops shown with lovely smile. Dance expressive.

CDS196 (2018) Merit (76) 45 15 16

A very good try today. Remember to really stretch your lovely feet to neaten your exercises now. Dance expressive. Good girl.

CGS623 (2019) Merit (77) 44 17 16 Listened carefully to the music and showed promising skips. Remember to stretch the feet now.
CDS210 (2019) Merit (77) 44 17 16 Danced with enjoyment for the subject and listened carefully to the instructions.
CJL179 (2020) Merit (78) ? ? ? ?
CJL180 (2020) Merit (78) ? ? ? ?
CDS274 (2018) Merit (78) 46 16 16

Tried hard throughout. Lovely arms shown and steps developing well. Remember to really stretch your lovely feet to neaten. Dance good.

CBX937 (2018) Merit (78) 46 16 16

Worked hard throughout. All exercises known. Try to remember to really stretch your lovely feet more. Dance expressive. Good girl.

CDS287 (2018) Merit (78) 46 16 16

A good try. Be more confident now. Really stretch your lovely feet and count your steps carefully. Very nice skips and gallops. Dance good.

CJL182 (2020) Merit (79) ? ? ? ?
CGS610 (2020) Merit (79) ? ? ? ?
CJL190 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL192 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL187 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS588 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CDS240 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS574 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS614 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS613 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS620 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL189 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL186 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS575 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL195 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL196 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL193 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS581 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CGS580 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL199 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CJL191 (2020) Merit (80) ? ? ? ?
CBX920 (2019) Merit (80) 46 17 17 Lovely lift in the pony gallops and trots. Pleasing knee bends. Danced with lots of energy.
CGS626 (2019) Merit (80) 47 17 16 Lovely soft hands and fingers in Dancing Arms. Tried hard with all her steps today.
CBX938 (2018) Merit (80) 47 17 16

A very good attempt throughout. Set exercises well known. Just a little quick in places. Always fully stretch your lovely feet. Lovely elevation on jump. Dance confident.

CBX935 (2018) Merit (80) 47 16 17

Worked hard throughout. Exercises nicely poised. Remember to really fully stretch your lovely feet more. Dance expressive.

CDS286 (2018) Merit (80) 48 16 16

Tried very hard today. Aim now to remember to really point your beautiful feet. Steps developing well. Lovely skips and gallops shown. Dance good try.

CBX882 (2018) Merit (80) 48 16 16

A very good attempt at all exercises. Good girl. Jumps very high. Try to land softly. Steps developing well. Dance good expressions.

CBX183 (2018) Merit (80) 48 16 16

A very good attempt at set exercises. Try now to really stretch your beautiful feet. Timing developing well. Dance expressive.

CDS230 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CGS608 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CJL200 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CJL203 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CJL205 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CGS216 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CJL202 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CJL176 (2020) Merit (81) ? ? ? ?
CJL227 (2020) Merit (82) ? ? ? ?
CGS627 (2019) Merit (82) 48 17 17 Lovely poise and soft arm waves. A happy little dancer. Well done. Pleasing use of gesture in the dance.
CDS271 (2019) Merit (82) 49 16 17 Promising knee lift when skipping, now try to stretch the feet. Pleasing attempt to lift the little jumps and big jumps.
CGS659 (2019) Merit (82) 49 17 16 Nicely demonstrated knee bends. Listened very carefully to the music and timed her steps well.
CJL207 (2020) Merit (83) ? ? ? ?
CGS624 (2019) Merit (83) 49 17 17 A very enthusiastic little dancer who showed lots of confidence. Promising steps developing.
CGS220 (2019) Distinction (85) 50 17 18 Beautifully demonstrated knee bends. All the work was well known and danced with confidence. Lovely sways and gallops. Clever girl.
CDS269 (2019) Distinction (85) 50 18 17 Lovely use of the demi pointes when walking and running. Soft use of arms and hands when waving.
CDS280 (2018) Distinction (85) 51 17 17

All exercises well known. A very good try. Steps and exercises counted carefully. Really jump high. Other steps good. Dance lovely expressions carefully shown. Good girl.

CDS275 (2018) Distinction (85) 50 18 17

Exercises well prepared and carefully shown. Beautiful tip toe walks and runs. Lovely elevation on jumps. Dance super smile. Very good timing.

CDS278 (2018) Distinction (85) 50 17 18

All exercises well known. Very good attempt. Super tip toe walks and runs. Other steps nicely shown. Really jump high on jumps. Dance expressive and good timing.

CBX890 (2017) Distinction (85) 49 18 18

Dainty work developing and steps show promising action. Very good timing and musical awareness. Strecht your toes on jumps now. Dance performed expressively.

CBX886 (2017) Distinction (85) 49 18 18

Bright personality and steps show promising action. Stretch those toes a little more at times. Very expressive dance. Well done.

CBX888 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Steps show promising action with lovely stretched toes. Charming sense of performance and very expressive dance. Strong musical awareness and timing well done.

CBX892 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Dainty work developing and very good timing and musical awareness. Steps show promising action. Lovely expressive performance of your dance.

CBX893
(2017)
Distinction (86) 51 17 18

Lovely dainty work. Take care not to rush in places. Steps show promising action. Charming performance of your dance. Well done.

CBX889
(2017)
Distinction (87) 51 18 18

Lovely dainty work and nicely stretched toes. Steps show most promising action. Expressive and charming performance of your dance. Excellent musical awareness.