Contemporary Modern Jazz, Preparatory Grade

11-04-2019 16:25

In het voorbereidende leerjaar (Preparatory Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (Distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CJL176 (2020) Merit (75) 45 15 15 Well done. Keep listening to your music to keep in time. Practise your 'Explore' and 'Jungle vibe' dance a little more.
CGS614 (2020) Merit (75) 45 15 15 Well done. Keep listening to the music. Practise the 'Explore' and 'Jungle vibe' a bit more now.
CGS613 (2020) Merit (75) 45 15 15 Well done. Keep listening to the music. Don't rush. Practise the 'Explore' and 'Jungle vibe' more.
CGS610 (2020) Merit (75) 45 15 15 Well done. Keep projecting to the audience and remember to smile. Practise the 'Explore' and 'Jungle vibe' more.
CGS238 (2019) Merit (77) 45 16 16 The 'Jogging Warm up' was well-travelled. Tried hard with the timing of the set work, now continue to strengthen the legs and feet.
CGS234 (2019) Merit (77) 45 16 16 Tried hard today and was secure with the set work. Continue to strengthen the technical requirements now.
CJL214 (2020) Merit (78) 47 15 16 Well done. You tried hard. Keep working on expressing qualities of the music. I enjoyed your 'Jungle vibe'.
CGS258 (2019) Merit (78) 46 16 16 An athletic approach to the modern jazz work, showing pleasing lift in the 'Jogging Warm up'. Remember to stretch the feet now.
CGS239 (2019) Merit (79) 46 17 16 Listened to the music and showed developing use of rhythm. Promising strength in the legs, now aim to stretch the feet.
CJL193 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. You tried hard. Remember to use your expressions and fully extend your arms when reaching above your head.
CJL192 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. You tried hard. Think about projecting more now and presenting with more confidence.
CJL207 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. i enjoyed your 'Rain forest'. Keep working on your performance and confidence. I enjoyed your 'Jungle vibe'.
CJL200 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. You tried hard. Remember to stretch your feet on elevated steps. Well tried 'Jungle vibe'.
CDS230 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. You tried hard. I enjoyed your 'Rain forest'. Try to keep confident throughout.
CJL219 (2020) Merit (81) 48 17 16 Well done. I enjoyed your 'Rain forest'. Keep working on your projection. Well tried 'Jungle vibe' dance.