Theatre Craft, Preparatory Grade

29-09-2018 17:51

Voor de Theatre Craft Preparatory Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Theatre Craft Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2018 2019 2020 2022 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
      3
12%
3
7%
Goed
Merit
5
100%
4
100%
8
100%
18
69%
35
81%
Voldoende
Pass
      5
19%
5
12%
Onvoldoende
Unsuccessful
         
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
5
100%
4
100%
8
100%
26
100%
43
100%

Resultaten per leerling Results per student

PIN
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CLJ350 (2022) Pass (65)        
CJL238 (2022) Pass (67)        
CJL246 (2022) Pass (69)        
CLJ361 (2022) Pass (70)        
CLJ351 (2022) Pass (71)        
CDS210 (2018) Merit (75) 45 15 15

A very good try. Aim now to count your steps very carefully to neaten. Lovely 'Follow the leader'. A happy smile throughout. 'Dance': expressive.

CLJ344 (2022) Merit (75)        
CJL226 (2022) Merit (75)        
CLJ319 (2022) Merit (76)        
CGS272 (2019) Merit (76) 44 16 16 Tried hard with her steps today. Keep listening to the music and stretching the arms.
CBX937 (2018) Merit (76) 45 15 16

A good attempt at all exercises and a lovely smile throughout. Always count your steps carefully. 'Dance': happy presentation.

CLJ343 (2022) Merit (76)        
CBX920 (2018) Merit (76) 45 15 16

Worked very hard throughout. Aim now to make your exercises very neat by counting carefully. 'Catch it if you can': very good. Lovely expressive 'Dance'. Good girl.

CJX601 (2022) Merit (77)        
CDS183 (2018) Merit (77) 47 15 16

All exercises presented with a lovely smile. Remember to count your steps carefully now. 'Dance': lovely happy presentation.

CGS277 (2019) Merit (78) 45 17 18 Showed pleasing skips and promising musicality. Continue to practice the steps now.
CLJ367 (2022) Merit (78)        
CBX938 (2018) Merit (78) 46 16 16

All the exercises shown with a lovely happy face. Keep working to make all your steps very neat. 'Dance': happy presentation.

CLJ360 (2022) Merit (79)        
CJL223 (2022) Merit (79)        
CJL170 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Remember to keep smiling. I enjoyed your 'Dance'.
CJL169 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. You tried hard. Try to be more confident now. I enjoyed your 'Dance'.
CLJ341 (2022) Merit (80)        
CGS588 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Remember to stretch your feet on skips. I enjoyed your 'Dance'.
CLJ355 (2022) Merit (81)        
CJL225 (2022) Merit (81)        
CLJ368 (2022) Merit (81)        
CLJ358 (2022) Merit (81)        
CGS577 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried very hard. Keep practising your skips now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS583 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Try to stretch your feet on your galops. I enjoyed your 'Dance'.
CJL176 (2020) Merit (82) 49 17 16 Well done. You tried hard. Remember to smile now. I enjoyed your 'Dance'.
CJL207 (2020) Merit (82) 49 17 16 Well done. You tried hard. Remember to present to your audience now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS280 (2019) Merit (82) 47 17 18 Danced with lots of energy and enthusiasm. Smart walks and skips. Confidence shown in the 'Jumping Jacks'. Well done.
CGS220 (2019) Merit (82) 47 17 18 Lovely use of the feet in 'Flexifeet and Fingers'. A confident performance of the set work. Well done.
CGS578 (2020) Merit (83) 49 17 17 Well done. Bright presentation. You tried hard. Stretch your feet when you skip. I enjoyed your 'Dance'.
CLJ189 (2022) Merit (83)        
CLJ354 (2022) Merit (83)        
CLJ371 (2022) Merit (83)        
CLJ370 (2022) Merit (83)        
CLJ247 (2022) Merit (83)        
CJT930 (2022) Distinction (85)        
CJT932 (2022) Distinction (86)        
CLJ373 (2022) Distinction (87)