Theatre Craft, Preparatory Grade

29-09-2018 17:51

In het voorbereidende leerjaar (Preparatory Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

PIN (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CDS210 (2018) Merit (75) 45 15 15

A very good try. Aim now to count your steps very carefully to neaten. Lovely 'Follow the leader'. A happy smile throughout. 'Dance': expressive.

CGS272 (2019) Merit (76) 44 16 16 Tried hard with her steps today. Keep listening to the music and stretching the arms.
CBX937 (2018) Merit (76) 45 15 16

A good attempt at all exercises and a lovely smile throughout. Always count your steps carefully. 'Dance': happy presentation.

CBX920 (2018) Merit (76) 45 15 16

Worked very hard throughout. Aim now to make your exercises very neat by counting carefully. 'Catch it if you can': very good. Lovely expressive 'Dance'. Good girl.

CDS183 (2018) Merit (77) 47 15 16

All exercises presented with a lovely smile. Remember to count your steps carefully now. 'Dance': lovely happy presentation.

CGS277 (2019) Merit (78) 45 17 18 Showed pleasing skips and promising musicality. Continue to practice the steps now.
CBX938 (2018) Merit (78) 46 16 16

All the exercises shown with a lovely happy face. Keep working to make all your steps very neat. 'Dance': happy presentation.

CJL170 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Remember to keep smiling. I enjoyed your 'Dance'.
CJL169 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. You tried hard. Try to be more confident now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS588 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Remember to stretch your feet on skips. I enjoyed your 'Dance'.
CGS577 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried very hard. Keep practising your skips now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS583 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. You tried hard. Try to stretch your feet on your galops. I enjoyed your 'Dance'.
CJL176 (2020) Merit (82) 49 17 16 Well done. You tried hard. Remember to smile now. I enjoyed your 'Dance'.
CJL207 (2020) Merit (82) 49 17 16 Well done. You tried hard. Remember to present to your audience now. I enjoyed your 'Dance'.
CGS280 (2019) Merit (82) 47 17 18 Danced with lots of energy and enthusiasm. Smart walks and skips. Confidence shown in the 'Jumping Jacks'. Well done.
CGS220 (2019) Merit (82) 47 17 18 Lovely use of the feet in 'Flexifeet and Fingers'. A confident performance of the set work. Well done.
CGS578 (2020) Merit (83) 49 17 17 Well done. Bright presentation. You tried hard. Stretch your feet when you skip. I enjoyed your 'Dance'.