Theatre Craft, Primary Grade

29-09-2018 17:47

In het primaire leerjaar (Primary Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CDS210 (2019) Merit (75) 45 15 15 Danced with energy. Continue to work on the steps with your teacher.
CBX937 (2019) Merit (75) 44 15 16 Tried hard to present the work. Some promising skips were shown. Now continue to practice.
CGS317 (2019) Merit (75) 45 15 15 Tried hard with her skips and spring points today. Keep practicing all the steps with your teacher.
CGS623 (2019) Merit (75) 45 15 15 Tries hard today with his steps. Continue to practice the set exercises with your teacher.
CGS607 (2019) Merit (75) 44 15 16 An enthusiastic approach to the exercises. Continue to practice the set work with your teacher.
CDS172 (2018) Merit (75) 44 14 17

A very good try at all of your exercises. Try now to make your work very neat. Count your steps carefully. 'Let's Dance': a lovely happy presentation.

CDS241 (2018) Merit (75) 45 15 15

Tried very hard. Aim now to make your steps and exercises neater, by really stretching your lovely feet and working at the ball of your feet more. 'Let's Dance': good timing and use of prop. Good girl.

CDS169 (2018) Merit (75) 45 15 15

Tried hard throughout. Aim now to make your steps neater. Always count carefully. 'Let's Dance': good use of prop. Happy presentation.

CGS321 (2019) Merit (76) 45 15 16 Tried hard with all the set work today. Keep listening to the music and stretch the feet now.
CBX929 (2019) Merit (77) 45 16 16 Nicely stretched floor kicks. Keep listening carefully to the rhythms in the music now.
CGS606
(2019)
Merit (78) 45 16 17 Showed promising floor exercises. Keep practising all the details now and listen carefully to the music.
CGS320 (2019) Merit (78) 46 16 16 Promising placement of the 'High Hops'. Danced with enjoyment. Remember to stretch the feet now.
CGS319 (2019) Merit (80) 47 16 17 Nicely stretched floor kicks. Showed confidence in the set work. Keep listening carefully to the music.
CBX947 (2017) Distinction (85) 50 18 17

Nice smile and good sense of performance developing. Be more confident now. Steps show promising action. 'Let's Dance' performed well.

CBX944 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Lovely smile and enthusiastic sense of performance. Steps show promising action and good sense of timing. 'Let's Dance' performed with expression.

.
CBX943 (2017) Distinction (87) 51 18 18

Lovely dainty work and steps performed well today. Very good musical awareness and timing. Charming performance of your 'Let's dance'.