Theatre Craft, Primary Grade

29-09-2018 17:47

Voor de Theatre Craft Primary Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Theatre Craft Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2017 2018 2019 2022 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
3
100%
 
 
1
11%
4
16%
Goed
Merit
  3
100%
10
100%
8
89%
21
84%
Voldoende
Pass
     
 

 
Onvoldoende
Unsuccessful
         
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
3
100%
3
100%
10
100%
9
100%
25
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CDS210 (2019) Merit (75) 45 15 15 Danced with energy. Continue to work on the steps with your teacher.
CGS610 (2022) Merit (75) 42 17 16 A little lacking in confidence at times. Good effort, now try to keep the steps organised and tidy
CBX937 (2019) Merit (75) 44 15 16 Tried hard to present the work. Some promising skips were shown. Now continue to practice.
CGS317 (2019) Merit (75) 45 15 15 Tried hard with her skips and spring points today. Keep practicing all the steps with your teacher.
CGS623 (2019) Merit (75) 45 15 15 Tries hard today with his steps. Continue to practice the set exercises with your teacher.
CGS607 (2019) Merit (75) 44 15 16 An enthusiastic approach to the exercises. Continue to practice the set work with your teacher.
CDS172 (2018) Merit (75) 44 14 17

A very good try at all of your exercises. Try now to make your work very neat. Count your steps carefully. 'Let's Dance': a lovely happy presentation.

CDS241 (2018) Merit (75) 45 15 15

Tried very hard. Aim now to make your steps and exercises neater, by really stretching your lovely feet and working at the ball of your feet more. 'Let's Dance': good timing and use of prop. Good girl.

CDS169 (2018) Merit (75) 45 15 15

Tried hard throughout. Aim now to make your steps neater. Always count carefully. 'Let's Dance': good use of prop. Happy presentation.

CGS321 (2019) Merit (76) 45 15 16 Tried hard with all the set work today. Keep listening to the music and stretch the feet now.
CBX929 (2019) Merit (77) 45 16 16 Nicely stretched floor kicks. Keep listening carefully to the rhythms in the music now.
CGS606
(2019)
Merit (78) 45 16 17 Showed promising floor exercises. Keep practising all the details now and listen carefully to the music.
CGS320 (2019) Merit (78) 46 16 16 Promising placement of the 'High Hops'. Danced with enjoyment. Remember to stretch the feet now.
CJL200 (2022) Merit (79) 44 17 18 A confident response throughout. Well rehearsed, now try to make the footwork neater in all the steps
CGS319 (2019) Merit (80) 47 16 17 Nicely stretched floor kicks. Showed confidence in the set work. Keep listening carefully to the music.
CGS588 (2022) Merit (80) 47 17 16 A little timid at times, but dance steps were well tried showing a careful approach
CJL170 (2022) Merit (81) 47 17 17 A careful response and good knowledge. Dance steps show energy and a confident approach
CGS581 (2022) Merit (82) 47 17 18 A good musical response maintained. Keep the legs and feet tidy in the elevated steps
CGS580 (2022) Merit (82) 47 17 18 A very enthusiastic and confident response. Remember to stretch your feet when skipping
CGS583 (2022) Merit (83) 47 18 18 Good concentration and response. Dance steps presented with energy and enthusiasm. Remember to stretch your feet.
CJL207 (2022) Merit (84) 48 18 18 A bright and enthusiastic response. Good knowledge and energy. Remember to always stretch your feet
CBX947 (2017) Distinction (85) 50 18 17

Nice smile and good sense of performance developing. Be more confident now. Steps show promising action. 'Let's Dance' performed well.

CBX944 (2017) Distinction (86) 50 18 18

Lovely smile and enthusiastic sense of performance. Steps show promising action and good sense of timing. 'Let's Dance' performed with expression.

.
CGS608 (2022) Distinction (86) 50 18 18 Very good effort and a lovely sense of dance maintained throughout. Fully stretch the feet on spring points
CBX943 (2017) Distinction (87) 51 18 18

Lovely dainty work and steps performed well today. Very good musical awareness and timing. Charming performance of your 'Let's dance'.