Tap, First Steps Award

02-04-2024 07:18

Voor het Tap First Steps Award wordt het cijfer van de examinator aangegeven als: onvoldoende of voldoende.

For the Tap First Steps Award, the Examiner's mark is indicated as: Not Achieved or Achieved.

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2024 Totaalscore
Overall mark
Voldoende
Achieved
6
100%
6
100%
Onvoldoende
Not achieved
   
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
6
100%
6
100%

Resultaten per leerling Results per student

PIN
(jaar year)
Totaalscore
Overall mark
Technische Basis
Technical Foundation
Muzikale en ritmische reactie
Musical  and rhythmical response
Presentatie
Presentation
Notities
Comments
CPL267 (2024) Achieved Achieved Achieved Achieved Good pony gallops! Well done
CNE889 (2024) Achieved Achieved Achieved Achieved Very good pony gallops. Well done
CPL265 (2024) Achieved Achieved Achieved Achieved Very good rhythm developing. Nice smiles!
CNE897 (2024) Achieved Achieved Achieved Achieved Smart exercises shown. Good heel toe walks
CPL266 (2024) Achieved Achieved Achieved Achieved Good tap exercises shown. Well done
CPJ015 (2024) Achieved Achieved Achieved Achieved You enjoyed being a cat! Well done