Tap, Preparatory Grade

02-01-2021 20:24

Voor de Ballet Preparatory Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Ballet Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2020 2022 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
  2
18%
2
11%
Goed
Merit
7
100%
9
82%
16
89%
Voldoende
Pass
 
 
 
Onvoldoende
Unsuccessful
     
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
7
100%
11
100%
18
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CJT930 (2022) Merit (79) 47 16 16 Clear sounds and a confident approach. Remember to listen carefully to the music and count your steps
CGS588 (2022) Merit (79) 47 16 16 A little insecure in some sections but on the whole the steps were carefully presented
CGS608 (2022) Merit (80) 47 16 17 A good rhythmic response. Keep practising your step ball changes and count the steps carefully
CGS320 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Keep the knees relaxed on your 'Claps and stamps'. Try to keep smiling now. Well tried 'Dance'.
CGS583 (2022) Merit (80) 47 17 16 Good ankle actions, now keep on your toes to help to make clear sounds in your travelling steps
CJL168 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well tried. Remember to keep knees relaxed. Aim now to improve use of projection. Well tried 'Dance'.
CGS280 (2020) Merit (80) 48 16 16 Well done. Keep the knees relaxed and remember to project to the audience. Well tried 'Dance'.
CDS172 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Work is well known. Try to relax the knees more now, especially on your 'Claps and stamps'. Well tried 'Dance'.
CDS169 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Try to present with more confidence now. Well tried 'Dance'.
CGS319
(2020)
Merit (81) 49 16 16 Work is well known. Aim now to present with increased sense of audience. Relax knees on 'Claps and stamps'. Well tried 'Dance'.
CBX944 (2020) Merit (81) 49 16 16 Well done. Relax the knees more on your 'Claps and stamps'. Well tried 'Dance'.
CGS610 (2022) Merit (81) 48 16 17 Good use of the feet and knees, just make sure you dance the steps in time to the music
CGS580 (2022) Merit (81) 47 17 17 A confident response and clear rhythms. Control the big brushes and only strike the ball of the foot on the floor
CGS581 (2022) Merit (82) 48 17 17 Clear sounds and good ankle / knee actions. Careful rhythmic control and a confident approach
CJL170 (2022) Merit (82) 47 18 17 Careful tap steps showing good ankle actions and clear sounds. Dance rather confused
CJT932 (2022) Merit (83) 49 17 17 Steps show careful footwork and musical awareness. Good effort and concentration. Dance a little confused
CJL200 (2022) Merit (85) 50 18 17 Good time keeping and clear sounds. Set work well prepared and danced with confidence
CJL207 (2022) Distinction (86) 51 18 17 Clear taps showing good knee and ankle actions, smartly presented. Careful rhythmic control