Verruiming beoordelingsnorm Jongerencultuurfonds Amsterdam

15-09-2022 20:45

Verruiming beoordelingsnorm inkomen - Inflatie september 2022

 
Via deze weg de belangrijke mededeling van verruiming van het toetsingscriteria;

- Ouders die geen stadspas hebben maar het nu niet meer redden met hun huidig besteedbaar inkomen (van dit moment) kunnen ook in aanmerking komen voor de lesgeldvergoeding van het Jongerencultuurfonds Amsterdam

- Bij een voldoende onderbouwde motivatie van de intermediair over de financiële gezinssituatie zullen zij bij de toetsing zoveel mogelijk maatwerk verrichten. 

- Stichting SINA helpt met het doen van een aanvraag www.stichtingsina.nl