Voorstelling & Planning Amsterdam

18-05-2024 23:43

Voorgaande jaren hebben wij onze voorstellingen in Amsterdam altijd gegeven in de aula van KBS de Springplank, waar wij toen ook onze lessen gaven. De eindvoorstellingen van dit jaar zullen echter plaatsvinden in een écht theater. Op zaterdag 6 juli zullen alle leerlingen (met uitzondering van de lesgroep Ballet met Mij) mogen optreden in Theater de Krakeling.

Details over de voorstellingen voor zowel deelnemers als bezoekers zullen binnenkort per mail volgen, maar noteer deze datum alvast in de agenda! Oorspronkelijk stonden de voorstellingen gepland op zondag 30 juni, maar vanwege de beschikbaarheid van het theater hebben we deze een week op moeten schuiven en stond dit dus tot voor kort ook verkeerd aangegeven op onze website. Onze excuses voor dit ongemak!

De nieuwe voorstellingsdatum heeft ook gevolgen voor de verdere planning: 

  • Omdat de voorstelling een week later plaatsvindt dan gepland, zullen er dus wél lessen zijn op zondag 30 juni én op maandag 1 juli. 
  • Zaterdag 6 juli, dag van de voorstellingen, zijn er géén gewone danslessen (ook geen Ballet met Mij). 
  • Vanaf zondag 7 juli begint onze zomervakantie. Herinschrijven voor volgend schooljaar kan alvast via de website; de tarieven van 2024-2025 staan hier ook alvast vermeld.

Tot slot willen we ook graag iedereen erop attenderen dat de zondaglessen vanaf 26 mei van tijdstip veranderen; mocht je dus een les willen inhalen op de zondag, controleer dan even de nieuwe lestijden. (Alle zondagleerlingen zijn al per mail op de hoogte gesteld van hun nieuwe lestijd).