Wanneer is de school verantwoordelijk voor mijn kind?

19-08-2020 18:07

De Balletschool is alleen verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de lestijd binnen de lesruimte zelf. Zie onze pagina Veiligheid voor uitgebreide informatie hierover.