Wanneer mag mijn kind door naar het volgende niveau?

24-03-2019 08:43

De leeftijden op de website zijn de minimumleeftijden die leerlingen moeten hebben aan het begin van het schooljaar. Net als op de basisschool hanteren wij leerjaren met een opbouwend curriculum. Als alle leerlingen tijdens het schooljaar plots van klas zouden veranderen wanneer ze jarig zijn geweest, zouden we ze geen opbouwende lessen kunnen geven. Ze hebben dan namelijk de basis voor de volgende lesgroep gemist en slaan belangrijke stukken lesstof over.

We hopen aan het eind van het 2e trimester in maart een examensessie te houden waarbij alle lesgroepen (behalve Ballet met Mij) examen mogen doen. Na afloop van deze examensessie gaan we met alle leerlingen verder met het volgende niveau (indien van toepassing), maar hiervoor veranderen we niet van lestijd. Alleen wanneer we in het 3e trimester genoeg instroom voor een volledig nieuwe groep met 3- en 4-jarigen hebben zullen we al onze lesgroepen vragen om alvast door te schuiven naar een andere lestijd. De verwachting is echter dat dit pas weer na de zomervakantie het geval zal zijn!