Acrobatic Dance, Primary Grade

25-06-2021 14:44

Voor de Acrobatic Dance Primary Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Acrobatic Dance Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2021 2022 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
2
67%
1
25%
3
43%
Goed
Merit
1
33%
2
50%
3
43%
Voldoende
Pass
  1
25%
1
14%
Onvoldoende
Unsuccessful
     
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
3
100%
4
100%
7
100%

Resultaten per leerling Results per student

PIN
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CGS216 (2022) Pass (71) 40 16 15 Try to work with improved control and line. Stretch your feet and arms to make the shapes really clear
CGS614 (2022) Merit (79) 45 17 17 Good energy and attack combined with physical application and good knowledge. Stretch the legs on cartwheels and control your jumps
CGS610 (2021) Merit (81) 47 17 17 Benefit gained from exercises. Continue to strengthen bridge position and always finish off neatly, but well tried throughout
CBX944 (2022) Merit (83) 48 18 17 Excellent attack. Good elevation and control presented with confidence. Stretch feet more. Strong work showing agility and effort
CGS613 (2022) Distinction (85) 50 17 18 Very strong elevation and well limbered lines. Remember to stretch your feet. Good cartwheels.
CJL207 (2021) Distinction (86) 50 18 18 Danced with lovely energy and attack. Very good control. Aim to fully stretch the legs on cartwheel and always pointe the toes
CJL200 (2021) Distinction (86) 51 18 17 Lovely flexibility especially in the spine and very nice extension. Just aim now to always stretch the toes especially in elevation