Acrobatic Dance, Preparatory Grade

11-04-2019 20:51

Voor de Acrobatic Dance Preparatory Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Acrobatic Dance Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 2021 2022 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
1
10%
3
43%
6
67%
10
38%
Goed
Merit
9
90%
4
57%
3
33%
16
62%
Voldoende
Pass
   
 

 
Onvoldoende
Unsuccessful
       
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
10
100%
7
100%
9
100%
26
100%
 

Resultaten per leerling Results per student

Pin
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CGS630 (2019) Merit (76) 46 16 14 Tried hard with her stretches and tricks today. Continue to aim for further stretch in the legs and feet.
CGS629 (2019) Merit (77) 47 15 15 The set work was known, now try not to rush. Keep listening carefully to the music.
CGS628 (2019) Merit (78) 48 15 15 Pleasing stretch in floor kicks developing. Continue to work on the strength in the legs and feet.
CLJ378 (2022) Merit (78)        
CGS619 (2022) Merit (79)        
CGS324 (2019) Merit (80) 47 16 17 Tried hard with her exercises today. Keep listening carefully to the music now.
CJL192 (2021) Merit (81) 47 17 17 Work was known very well. Aim to always finish off neatly, stretching the feet. Well travelled
CGS627 (2019) Merit (81) 49 16 16 Listened carefully to the music and worked well with her partner today.
CBX937 (2019) Merit (82) 49 16 17 Listened carefully to the music. Remember to stretch the feet now.
CJL191 (2022) Merit (82)        
CGS322 (2019) Merit (83) 49 17 17 Smart walks and 'Forward roll on the diagonal'. Tried hard with all her steps and tricks today.
CGS626 (2019) Merit (83) 50 17 16 Shows promising strength in the arms and shoulders and demonstrated her tricks well.
CGS614 (2021) Merit (84) 50 17 17 Work was known well and was danced with a positive approach. Very gooed 'circus time'. Promising work
CDS230 (2021) Merit (84) 50 17 17 Promising flexibility and carefully shown exercises - just always fully extend leg lines, but potential shown
CJX601 (2021) Merit (84) 50 17 17 Work was known correctly and trevelled well. Take care with placing on forward roll, but promising suppleness developing
CGS220 (2019) Merit (84) 49 17 18 Promising leg stretch with the partner. Lovely presentation throughout showing enjoyment.
CGS613 (2021) Distinction (85) 50 18 17 Carefully danced exercises showing promising neatness - jus always keep this throughout now
CGS581 (2022) Distinction (85)        
CGS580 (2022) Distinction (85)        
CJL202 (2022) Distinction (85)        
CGS608 (2022) Distinction (85)        
CJL179 (2022) Distinction (85)        
CGS216 (2021) Distinction (85) 51 17 17 Promising presentation. Take care with placing on 'Toes to Head', but work is developing nicely
CGS624 (2019) Distinction (85) 51 17 17 Pleasing flexibility developing in the legs and the spine. Showing confidence throughout.
CLJ377 (2022) Distinction (86)        
CJL227 (2021) Distinction (87) 52 18 17 Very pleasing suppleness and work was danced with energy and enjoyment. Very nice 'Toes to Head'