Acrobatic Dance, Preparatory Grade

11-04-2019 20:51

In het voorbereidende leerjaar (Preparatory Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Preparatory Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CGS630 (2019) Merit (76) 46 16 14 Tried hard with her stretches and tricks today. Continue to aim for further stretch in the legs and feet.
CGS629 (2019) Merit (77) 47 15 15 The set work was known, now try not to rush. Keep listening carefully to the music.
CGS628 (2019) Merit (78) 48 15 15 Pleasing stretch in floor kicks developing. Continue to work on the strength in the legs and feet.
CGS324 (2019) Merit (80) 47 16 17 Tried hard with her exercises today. Keep listening carefully to the music now.
CJL192 (2021) Merit (81) 47 17 17 Work was known very well. Aim to always finish off neatly, stretching the feet. Well travelled
CGS627 (2019) Merit (81) 49 16 16 Listened carefully to the music and worked well with her partner today.
CBX937 (2019) Merit (82) 49 16 17 Listened carefully to the music. Remember to stretch the feet now.
CGS322 (2019) Merit (83) 49 17 17 Smart walks and 'Forward roll on the diagonal'. Tried hard with all her steps and tricks today.
CGS626 (2019) Merit (83) 50 17 16 Shows promising strength in the arms and shoulders and demonstrated her tricks well.
CGS614 (2021) Merit (84) 50 17 17 Work was known well and was danced with a positive approach. Very gooed 'circus time'. Promising work
CDS230 (2021) Merit (84) 50 17 17 Promising flexibility and carefully shown exercises - just always fully extend leg lines, but potential shown
CJX601 (2021) Merit (84) 50 17 17 Work was known correctly and trevelled well. Take care with placing on forward roll, but promising suppleness developing
CGS220 (2019) Merit (84) 49 17 18 Promising leg stretch with the partner. Lovely presentation throughout showing enjoyment.
CGS613 (2021) Distinction (85) 50 18 17 Carefully danced exercises showing promising neatness - jus always keep this throughout now
CGS216 (2021) Distinction (85) 51 17 17 Promising presentation. Take care with placing on 'Toes to Head', but work is developing nicely
CGS624 (2019) Distinction (85) 51 17 17 Pleasing flexibility developing in the legs and the spine. Showing confidence throughout.
CJL227 (2021) Distinction (87) 52 18 17 Very pleasing suppleness and work was danced with energy and enjoyment. Very nice 'Toes to Head'