Ballet, Grade 5

12-04-2019 15:51

Voor de Ballet Grade 5 demonstreren kandidaten geconsolideerde technische vaardigheden en een breed scala aan bewegingen in reeksen van grotere lengte en complexiteit. Ze tonen een duidelijk begrip van de werking en het doel van de vereiste woordenschat. Kandidaten tonen het vermogen om een ​​passend gevoel voor stijl vast te houden tijdens complexere sequenties en een grotere gevoeligheid voor verschillende muzikale kwaliteiten. Het gebruik van techniek en een verbeterd ruimtelijk inzicht leiden tot een grotere presentatiezekerheid. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Ballet Grade 5 candidates demonstrate consolidated technical skills and a wide range of movements in sequences of increased length and complexity. They show a clear understanding of the mechanics and purpose of the required vocabulary. Candidates show the ability to sustain an appropriate sense of style throughout more complex sequences and a greater sensitivity to varying musical qualities. Technical facility and improved spatial awareness lead to an increased assurance of presentation.The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction

 
 
Goed
Merit
1
100%
1
100%
Voldoende
Pass
   
Onvoldoende
Unsuccessful
   
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
1
100%
1
100%

Resultaten per leerling Results per student

PIN
(jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CDS261 (2019) Merit (79) 46 17 16

Pleasing use of the demi-plié. The classical technique on the whole would benefit from further hold of the turn out from the hip. Continue to work hard with your teacher to detail the required positions.