Tap, Primary Grade

11-04-2019 20:33

In het primaire leerjaar (Primary Grade) demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als niet geslaagd (0-64), geslaagd (65-74), verdienste (75-84) of onderscheiding (85-100). Met een geslaagd (Pass) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie (techniek), toont hij enig besef van timing en ritme (muzikaliteit) en verwerft hij een basisgevoel van presenteren (uitvoering). Met een verdienste (Merit) heeft de kandidaat inzicht in de syllabusvereiste met competente tot goede demonstratie (techniek), blijft hij zich bewust van timing en ritme en kan hij reageren op de stemming en veranderingen van de muziek (muzikaliteit) en toont hij de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren (uitvoering). Met onderscheiding (distinction) toont de kandidaat een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie (techniek), handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek (muzikaliteit), en toont vertrouwen in prestatie en presentatie (prestatie).

In Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100). With a Pass, the candidate has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration (technique), shows some awareness of timing and rhythm (musicality) and attains a basic sense of presentation (performance). With a Merit, the candidate has an understanding of the syllabus requirement with competent to good demonstration (technique), maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music (musicality) and shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience (performance). With a Distinction, the candidate shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration (technique), maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music (musicality), and shows confidence in performance and presentation (performance).

Pin (year) Overall mark (100) Technique (60) Musicality (20) Performance (20) Comments
CGS239 (2019) Pass (71) 41 15 15 A loose ankle was evident in the 'Shake and Step'. A little unsure of the set work in places. Keep working to strengthen the overall technique.
CGS238 (2019) Pass (73) 42 16 15 Tried hard to time the steps correctly, now continue to strengthen and secure all of the steps.
CGS258 (2019) Merit (76) 44 16 16 A focused candidate who tried hard with his steps today. Aim for more confidence in the set work and make further use of the insteps.
CGS234 (2019) Merit (79) 46 17 16 The candidate showed developing rhythmical timing and some understanding of the required techniques. Keep practicing with your teacher.
CBX944 (2021) Merit (82) 48 17 17 A good sense of timing developing. 'Bend' a little more into the knees. Work was known thoroughly.
CGS320 (2021) Merit
(82)
49 17 16 Work has known well and had promising timing. A good attempt with footwork - just keep practicing shuffles.
CJL168 (2021) Merit (83) 50 17 16 Good parallel arms. Work was known correctly and steps were carefully danced. Be a little more confident now in presentation.
CGS280 (2021) Merit (83) 49 17 17 Benefit gained from exercises. A confident presentation and a good attempt with steps
CDS169 (2021) Merit (83) 50 17 16 Correct benefit gained from exercises. Tap steps are developing very nicely, just keep presentation throughout
CGS319 (2021) Distinction (85) 51 17 17 Pleasing relaxation shown and a very good sense of timing. Footwork is developing very nicely