Tap, Primary Grade

11-04-2019 20:33

Voor de Tap Primary Grade demonstreren kandidaten een basisvocabulaire van beweging in de gekozen discipline. Een goed begrip van de techniek wordt weerspiegeld in het vermogen om zeer eenvoudige bewegingen te coördineren binnen het bereik van hun eigen fysieke mogelijkheden. Het cijfer van de examinator wordt aangegeven als onvoldoende (0-64), voldoende (65-74), goed (75-84) of uitmuntend (85-100).

In the Tap Primary Grade candidates demonstrate a basic vocabulary of movement in the chosen discipline. An understanding of the technique is reflected in the ability to co-ordinate very simple movements within the range of their own physical capability. The Examiner's mark is indicated as Unsuccessful (0-64), Pass (65-74), Merit (75-84) or Distinction (85-100).

  Voldoende
Pass
Goed
Merit
Uitmuntend
Distinction
Techniek
Technique
heeft inzicht in de syllabusvereisten met adequate demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with adequate demonstration
heeft inzicht in de syllabusvereisten met competente tot goede demonstratie

has an understanding of the syllabus requirements with competent to good demonstration
toont een zeer goed / uitstekend begrip van de syllabusvereisten met een zeer goede demonstratie

shows a very good / excellent understanding of the syllabus requirements with a very good demonstration
Muzikaliteit
Musicality
toont enig besef van timing en ritme

shows some awareness of timing and rhythm
blijft zich bewust van timing en ritme en kan reageren op de stemming en veranderingen van de muziek

maintains awareness of timing and rhythm and may respond to the mood and changes of the music
handhaaft een zeer goed / uitstekend ritme en timing, en reageert goed op de dynamiek van de muziek

maintains a very good / excellent rhythm and timing, and responds well to the dynamics of the music
Presentatie
Performance
heeft een basisgevoel van presenteren

attains a basic sense of presentation
toont de ontwikkeling van expressie door beweging en kan blijk geven van het vermogen om de uitvoering op een publiek te projecteren

shows development of expression through movement and may show ability to project the performance to an audience
toont vertrouwen in uitvoering en presentatie

shows confidence in performance and presentation

Verspreiding van resultaten Distributions of results

Cijfers
Marks
2019 2021 Totaalscore
Overall mark
Uitmuntend
Distinction
  1
17%
1
10%
 
Goed
Merit
2
50%
5
83%
7
70%
Voldoende
Pass
2
50%
  2
20%
Onvoldoende
Unsuccessful
     
Totaal afgenomen testen
Total of tests taken
4
100%
6
100%
10
100%

Resultaten per leerling Results per student

Pin
 (jaar
year)
Totaalscore
Overall mark (100)
Techniek
Technique (60)
Muzikaliteit
Musicality (20)
Presentatie
Performance (20)
Notities
Comments
CGS239 (2019) Pass (71) 41 15 15 A loose ankle was evident in the 'Shake and Step'. A little unsure of the set work in places. Keep working to strengthen the overall technique.
CGS238 (2019) Pass (73) 42 16 15 Tried hard to time the steps correctly, now continue to strengthen and secure all of the steps.
CGS258 (2019) Merit (76) 44 16 16 A focused candidate who tried hard with his steps today. Aim for more confidence in the set work and make further use of the insteps.
CGS234 (2019) Merit (79) 46 17 16 The candidate showed developing rhythmical timing and some understanding of the required techniques. Keep practicing with your teacher.
CBX944 (2021) Merit (82) 48 17 17 A good sense of timing developing. 'Bend' a little more into the knees. Work was known thoroughly.
CGS320 (2021) Merit
(82)
49 17 16 Work has known well and had promising timing. A good attempt with footwork - just keep practicing shuffles.
CJL168 (2021) Merit (83) 50 17 16 Good parallel arms. Work was known correctly and steps were carefully danced. Be a little more confident now in presentation.
CGS280 (2021) Merit (83) 49 17 17 Benefit gained from exercises. A confident presentation and a good attempt with steps
CDS169 (2021) Merit (83) 50 17 16 Correct benefit gained from exercises. Tap steps are developing very nicely, just keep presentation throughout
CGS319 (2021) Distinction (85) 51 17 17 Pleasing relaxation shown and a very good sense of timing. Footwork is developing very nicely